Pirmā ceturkšņa tikšanās 2017

Pirmā 2017.gada ceturkšņa tikšanās pašvaldību būvvaldēm norisinājās 31.martā. Sanāksmes pirmajā daļā Tieslietu ministrija sniedza prezentāciju par apbūves tiesību institūtu Latvijas tiesību sistēmā, Iepirkumu uzraudzības birojs informēja par būtiskākajām izmaiņām publisko iepirkumu tiesiskajā regulējumā un Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” runāja par  vides pieejamības nodrošināšanu un biežāk pieļautajām kļūdām vides pieejamības risinājumos.

Sanāksmes otrajā daļā tika apspriesti grozījumi Būvniecības likumā un citos speciālajos būvnoteikumos, pagaidu energosertifikāta nepieciešamība būvprojektā, Būvniecības informācijas sistēmas attīstības plāns un termiņi, kā arī BVKB sadarbība ar pašvaldību būvvaldēm, aktualitātes un paveiktais.

Prezentācijas: