Pirmā ceturkšņa tikšanās

2018. gada 6.aprīlī birojs organizēja pirmo ceturkšņa tikšanos pašvaldību būvvaldēm.

Sanāksmes pirmajā daļā Valsts zemes dienests informēja par sadarbību ar būvvaldēm, un Latvijas Apdrošinātāju asociācija informēja par apdrošināšanas aizsardzību, spēkā esamību un prasību izpildi. 

Sanāksmes otrajā diskusiju daļā Ekonomikas ministrija informēja par jauno būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības normatīvo regulējumu, Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija „Latvijas standarts” - par būvniecības standartu aktualitātēm, savukārt Būvniecības valsts kontroles birojs par Būvniecības informācijas sistēmas BIS izstrādes gaitu.

Prezentācijas