Pirmā ceturkšņa tikšanās

Pirmā ceturkšņa tikšanās pašvaldību būvvaldēm notika 2016.gada 1.aprīlī. Sanāksmes pirmajā daļā PROVIDUS sniedza informāciju par pētījumu “Sabiedrības informēšana par būvatļaujām”, Latvijas Pašvaldību mācību centrs sniedza informāciju par būvinspektoru apmācībām un VSIA “Latvijas Vēstnesis” sniedza informāciju par tīmekļa vietnes www.likumi.lv iespējām. Sanāksmes otrajā diskusiju daļā tika apspriestas būvniecības regulējuma aktualitātes.