Pieņemtie lēmumi un noslēgtie līgumi

 

Ekonomikas ministrijas centralizēti veikts veiktā atklāts konkurss

Iepirkuma identifikācijas Nr.EM2017/144

Iepirkumu priekšmets „Ekonomikas ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un kapitālsabiedrību, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, darbinieku veselības apdrošināšana”

Līgums

__________________________________________________________________

Iepirkuma identifikācijas Nr.BVKB – 2017-2-3.1-17

Iepirkuma priekšmets: "Viena jauna vieglā automobiļa iegāde"

Lēmums

Līgums

_____________________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2017/2-3.1-16/ERAF

Iepirkuma priekšmets: „Būvniecības informācijas sistēmas uzturēšana un pilnveidošana projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” ietvaros”

Līgums, Līguma grozījumi Nr.1Līguma grozījumi Nr.2

Vienošanās Nr.1 

Vienošanās Nr.2 

Vienošanās Nr.3

Vienošanās Nr.4

Vienošanās Nr.5

Vienošanās pie vienošanās Nr.5

Vienošanās Nr.6

Vienošanās Nr.7

Vienošanās Nr.8

Vienošanās Nr.9

Vienošanās Nr.10, Vienošanās Nr.10 grozījumi

Vienošanās Nr.11

Vienošanās Nr.12

Vienošanās Nr.13

Vienošanās Nr.14

Vienošanās Nr.15

Vienošanās Nr.16

Vienošanās Nr.17

Vienošanās Nr.18

Vienošanās Nr.19

Vienošanās Nr.20

Vienošanās Nr.21

Vienošanās Nr.22

Vienošanās Nr.23

Vienošanās Nr.24

Vienošanās Nr.25

Vienošanās Nr.26

Vienošanās Nr.27

Vienošanās Nr.28

Vienošanās Nr.29

__________________________________________________________________

Elektronoiskajā iepirkumu sistēmā veikts iepirkums pozīcijā CI97P.73.2

 “Programmatūras izstrādes un ieviešanas projektu kvalitātes kontroles un atbalsta pakalpojumi atbilstoši Agile metodikai, izmantojot savstarpēji integrētus dažādus ALM (Application lifecycle managmet) rīkus"

Līgums

________________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB - 2017-2-3.1-9

Iepirkuma priekšmets: “Degvielas iegāde pretendenta degvielas uzpildes stacijās Būvniecības valsts kontroles biroja transportlīdzekļiem”

Lēmums

Līgums

___________________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2016/2-1.2-37
Iepirkuma priekšmets
: “Kafijas paužu nodrošināšana Būvniecības valsts kontroles biroja vajadzībām”

Lēmums

___________________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2016/2-1.2-27
Iepirkuma priekšmets: "Būvniecības valsts kontroles birojam nepieciešamo mērinstrumentu iegāde"

Lēmums
Līgums

_____________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2016/2-1.2-26
Iepirkuma priekšmets: "Konferences norises nodrošināšanas pakalpojumi"

Lēmums
Līgums

_____________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2016/2-1.2-21
Iepirkuma priekšmets: "Komunikācijas pasākumu un publicitātes nodrošināšana Būvniecības valsts kontroles birojam"

Lēmums
Līgums, līguma grozījumi

_____________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2016/2-1.2-16
Iepirkuma priekšmets: "Ekspertu pakalpojumi būvspeciālistu eksaminācijas nodrošināšanai būvekspertīzes darbības sfērās"

Lēmums
Nolsēgtie līgumi:
Nr.2-1.1-2016-44
Nr.2-1.1-2016-49
Nr.2-1.1-2016-51
Nr.2-1.1-2016-52
Nr.2-1.1-2016-53
Nr.2-1.1-2016-54
Nr.2-1.1-2016-55

_____________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2016/2-1.2-14
Iepirkuma priekšmets: "Būvniecības nedēļas pasākumu norises nodrošināšanas pakalpojumi"

Lēmums
Līgums

_____________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2016/2-1.2-11
Iepirkuma priekšmets: "Ekspertu pakalpojumi būvspeciālistu eksaminācijas nodrošināšanai būvekspertīzes darbības sfērās"

Lēmums
Līgums

_____________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2016/2-1.2-10
Iepirkuma priekšmets: "Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana"

Lēmums
Līgums

_____________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2015/30-2.1/54
Iepirkuma priekšmets: "Ekspertu pakalojumi būvspeciālitu eksaminācijas nodrošināšanai"

Lēmums
Līgums

_____________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2015-30-2.1/43
Iepirkuma priekšmets: "Būvniecības valsts kontroles birojam nepieciešamās programmatūras iegāde"

Lēmums
Līgums

_____________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2015/30-2.1/18
Iepirkuma līguma priekšmets: "Būvju ģeometrisko parametru monitoringa iekārtu un programmatūras iegāde"

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

_____________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2015/30-2.1/14
Iepirkuma līguma priekšmets: "Metāla analīzes un pārbaudes iekārtu piegāde Būvniecības valsts kontroles biroja vajadzībām"

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

_____________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2015/30-2.1/13
Iepirkuma līguma priekšmets: “Vizuālās pārbaudes un filmēšanas aprīkojuma piegāde Būvniecības valsts kontroles biroja vajadzībām”

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

_____________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2015-30-2.1/12
Iepirkuma līguma priekšmets: "Būvniecības valsts kontroles biroja būvinspektoru kontroles aprīkojuma piegāde"

Lēmums
Līgums

_____________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2015/30-2.1/21
Iepirkuma priekšmets: "Mēbeļu izgatavošana un piegāde Būvniecības valsts kontroles biroja telpu aprīkošanai"

Lēmums
Līgums

_____________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2015/30-2.1/16
Iepirkuma priekšmets: "Konferences norises nodrošināšanas pakalpojumi"

Lēmums
Līgums

_____________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2015/30-2.1/11
Iepirkuma līguma priekšmets: "Nepieciešamo pakalojumu nodrošināšana Būvniecības valsts kontroles biroja organizētajiem komandējumiem"

Lēmums
Līgums

_____________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2015/30-2.1/8
Iepirkuma līguma priekšmets: "Individuālo darba aizsardzības līdzekļu iegāde Būvniecības valsts kontroles biroja darbiniekiem"

Lēmums
Līgums

_____________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2015/30-2.1/9
Iepirkuma līguma priekšmets: "Degvielas iegāde pretendenta degvielas uzpildes stacijās Būvniecības valsts kontroles biroja transportlīdzekļiem"

Lēmums
Līgums

_____________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2015/2-6/23
Iepirkuma līguma priekšmets: "Komunikācijas pasākumu un publicitātes nodrošināšana Būvniecības valsts kontroles birojam”
Paziņojums par iepirkuma "Komunikācijas pasākumu un publicitātes nodrošināšana Būvniecības valsts kontroles birojam” rezultātiem
Līgums
Līguma grozījumi Nr.1