Otrā ceturkšņa tikšanās

Otrā ceturkšņa tikšanās pašvaldību būvvaldēm notika 2016.gada 17.jūnijā. Sanāksmes pirmajā daļā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs sniedza informāciju par būvizstrādājumu atbilstības novērtējumu, Valsts darba inspekcija sniedza informāciju par pārbaudēm būvniecības nozarē un Valsts zemes dienests sniedza informāciju par Valsts zemes dienesta sadarbību ar būvvaldēm. Sanāksmes otrajā diskusiju daļā tika apspriestas būvniecības regulējuma aktualitātes un priekšlikumi normatīvo aktu grozījumiem un vadlīniju izstrādei.

Prezentācijas: