Informatīvie paziņojumi par iepirkumiem, kuru līgumcena ir no 10 000 līdz 42 000 euro (piegādes vai pakalpojumu līgumiem) vai būvdarbu līgumiem no 14 000 līdz 170 000 euro

Viena jauna vieglā automobiļa iegāde

Iepirkuma identifikācijas Nr. BVKB – 2017-2-3.1-17

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017.gada 20.oktobris, plkst.11:00

Nolikums

Lēmums