Informācija par atalgojumu

Informācija par Būvniecības valsts kontroles biroja amatpersonu un darbinieku atalgojumu

 Informācija par Būvniecības valsts kontroles biroja amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro) (Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa  noteikumu Nr. 225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” 2.punktu).

 Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem Būvniecības valsts kontroles birojā (Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa  noteikumu Nr. 225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” 3.punktu).