Ceturtā ceturkšņa tikšanās

2018. gada 6. decembrī plkst. 10:00 Būvniecības valsts kontroles birojā notika IV ceturkšņa būvvalžu sanāksme. Sanāksmes darba kārtībā bija jautājumi par izmaiņām 2019. gadā būvspeciālistu sertificēšanas jomā, par ģeotehnisko izpēti, par liftu atbilstības novērtēšanu, par tehnisko noteikumu izsniegšanu Valsts vides dienestā, kā arī par Būvniecības informācijas sistēmas attīstības gaitu, datu kvalitāti un apmācības par Būvniecības informācijas sistēmas jaunizveidoto funkcionalitāti - būvniecības ieceres e-saskaņošanu.

Darba kārtība

Prezentācijas

Būvspeciālistu sertificēšana būvekspertīzes specialitātē: izmaiņas un izaicinājumi 2019. gadā

Ģeotehniskā izpēte būvprojekta sastāvā

Liftu atbilstības novērtēšana un konstatētās neatbilstības

Tehnisko noteikumu saņemšana Valsts vides dienestā

ERAF projekta "Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)" ieviešanas progress

Klātienes apmācību programma būvvaldēm "Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšana un e-saskaņošana"