Ceturkšņa tikšanās 2017

BVKB 2017. gadā organizēja četras ceturkšņa tikšanās pašvaldību būvvaldēm, kurās kopīgi tika izrunātas būvniecības regulējuma aktualitātes un sniegts metodiskais atbalsts būvvaldēm normatīvo aktu piemērošanas jautājumos. Katrā tikšanās reizē tika piesaistīti dažādi BVKB sadarbības partneri, lai pārrunātu aktuālos jautājumus un sniegtu informāciju saskaņā ar būvvalžu uzdotajiem jautājumiem. 

Sīkāka informācija par katru sanāksmi: