Būvvalžu ceturkšņa sanāksmes

BVKB ik gadu rīko četras ceturkšņa tikšanās ar pašvaldību būvvaldēm. Šis ir pasākums, kurā kopīgi izrunāt būvniecības regulējuma aktualitātes un sniegt metodisko atbalstu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos. Katrā tikšanās reizē BVKB piesaista būvvaldēm interesējošus sadarbības partnerus.

Plašāka informācija šeit