Būvniecības nedēļa 2016

Būvniecības nedēļas laikā notika 4 tematiskās dienas, kas bija veltītas specifiskai nozares tēmai:

31.maijā – Politikas diena, kurā pasākuma dalībnieki diskutēs par Būvniecības politikas pamatnostādnēm un nepieciešamo rīcības plānu būvniecības nozares attīstībai.​ 

1.jūnijā – Renovācijas diena, kurā pasākuma dalībnieki diskutēs par Renovācijas stratēģijas ietvaru ēku renovācijai Latvijā un tās ietekmi uz būvniecības nozari, kā arī finansējuma pieejamību un kultūrvēsturisko ēku saglabāšanu.

2.jūnijā – Standartizācijas diena, kurā par būvniecību atbildīgās ministrijas un standartizācijas tehniskās komitejas apaļā galda diskusijā vienosies par turpmākajām aktivitātēm būvnormatīvu un standartu izstrādē būvniecības nozarē.

3.jūnijā – Tehniskās izglītības diena, kurā būvniecības un izglītības nozares pārstāvji diskutēs par izaicinājumiem augstākajā un profesionālajā izglītībā, lai nodrošinātu industrijai nepieciešamos speciālistus.

“Būvniecības nedēļas 2016” kopsavilkums

Video:

Bildes: