Būveksperta ētikas kodekss

Būvniecības valsts kontroles birojs ir izstrādājis būvspeciālistu profesionālo ētikas kodeksu būvekspertīzes specialitātē, kas jāievēro visiem BVKB sertificētajiem būvspeciālistiem, veicot patstāvīgo praksi būvekspertīzes specialitātē.

Ētikas kodeksa galvenais uzdevums ir noteikt pamatprincipus, lai BVKB sertificēto būvspeciālistu apzināta vai neapzināta darbība neradītu materiālu vai morālu kaitējumu sertifikācijas procesā un būvniecības procesā iesaistītajām fiziskām un juridiskām personām.

Ētikas kodeksa galvenais uzdevums ir noteikt pamatprincipus, kas motivē sertificēto būvspeciālistu darboties profesionāli, principiāli, godprātīgi, ētiski, ievērojot vispārējas uzvedības normas.

Par ētikas kodeksā noteikto prasību neievērošanu BVKB var izteikt sertificētajam būvspeciālistam brīdinājumu, vai, ja divu gadu laikā ir izteikti atkārtoti brīdinājumi, kārtot atkārtotu eksāmenu.