Apelāciju iesniegšana

Apelāciju iesniegšana

Gadījumos, kad kāds no būvspeciālistiem, kas kārtojis eksāmenu, nav apmierināts ar Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļas lēmumu attiecībā uz sertifikāciju, būvspeciālists var iesniegt rakstisku apelāciju. Biroja direktoram adresētu apelāciju iesniedz Biroja lietvedībā, K.Valdemāra ielā 157, 1. stāvā.

Plašāka informācija par apelāciju pieņemšanu un izskatīšanu ir pieejama šeit.