Administratīvā nodaļa

Nodaļa: 
Administratīvā nodaļa
Nodaļas vadītāja
Inese Zeltiņa
6701 3351
97. kab.
Inese.Zeltina@bvkb.gov.lv
0
Iepirkumu un apgādes speciāliste
Ilze Kaulača
6701 3303
97. kab.
Ilze.Kaulaca@bvkb.gov.lv
0
Personāla speciāliste
Salomeja Zitāne
6701 3304
325. kab.
Salomeja.Zitane@bvkb.gov.lv
0
Lietvede
Sandra Ose
6701 3302
97. kab.
Sandra.Ose@bvkb.gov.lv
0
Lietvede
Ilze Galviņa
6701 3313
97. kab.
Ilze.Galvina@bvkb.gov.lv
0
Lietvede-arhivāre
Ginta Voitkeviča-Balule
6701 3318
97. kab.
Ginta.Voitkevica-Balule@bvkb.gov.lv
0
Tehniskais speciālists
Ilmārs Ziediņš
2659 8771
97. kab.
Ilmars.Ziedins@bvkb.gov.lv
0
Departamenta kārtas numurs: 
5