4. Ceturkšņa tikšanās 2017

2017.gada 20.decembrī BVKB organizēja pēdējo ceturkšņa sanāksmi pašvaldību būvvaldēm 2017.gadā. Sanāksmes pirmajā daļā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pastāstīja par likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" piemērošanu praksē un aktualitātēm, bet Centrālā finanšu un līgumu aģentūra – par aktualitātēm Eiropas Savienības fondu 2014 - 2020 būvniecības projektos. Sanāksmes otrajā daļā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informēja par normatīvo aktu prasībām un nosacījumiem attiecībā uz būvizstrādājumiem, savukārt BVKB informēja par paveikto 2017.gadā un par nākotnes prioritātēm.

Sanāksmes darba kartība 

Prezentācijas

 Korupcijas novēršanas un apkarošnas birojs- Interešu konflikta novēršana valsts amatpersonu darbībā

Centrālā finanšu līgumu āgentūra - Progress un aktualitātes ES fondu 2014 -2020 būvniecības projektos

Paterētāju tiesību aizsardzības centrs- Normatīvo aktu prasības būvizstrādājumiem