3.ceturkšņa tikšanās 2017

2017.gada 29.septembrī notika BVKB organizētā trešā ceturkšņa tikšanās ar pašvaldību būvvaldēm. Sanāksmes pirmajā daļā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informēja par aktualitātēm būvniecībā saistībā ar klimata pārmaiņām un vides nosacījumiem būvniecības procesā, Lauku atbalsta dienests – par prasībām būvniecības projektu īstenošanai, savukārt Veselības inspekcija informēja par tās iesaisti būvniecības procesos atbilstoši savai kompetencei.

Sanāksmes otrajā daļā Ekonomikas ministrija informēja par “Konsultē vispirms” principa ieviešanu būvvaldēs, Latvijas Pašvaldību mācību centrs - par gaidāmās būvinspektoru profesionālas izglītības programmas otrās sezonas jaunumiem, savukārt BVKB informēja par plānotajiem uzlabojumiem Būvniecības informācijas sistēmā. 

Sanāksmes darba kārtība

Prezentācijas