Jaunumi

 

Valsts svētku priekšvakarā 2018. gada 15. novembrī Ekonomikas ministrijas pateicību saņēma divi Būvniecības valsts kontroles biroja darbinieki. Par ieguldījumu biroja darbības pilnveidošanā un sagatavošanā jauniem būvniecības nozares izaicinājumiem pateicību saņēma Būvniecības valsts kontroles biroja direktore Svetlana Mjakuškina. „Neapšaubāmi šis augstais biroja darbības novērtējums nebūtu iespējams bez mūsu profesionālās un kompetentās komandas darba.

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) tika izveidots 2014. gada 1. oktobrī ar mērķi īstenot valsts uzraudzību būvniecības jomā. Valsts uzraudzības funkcijas atjaunošana līdzās pašvaldību būvvalžu lomai bija solis uz mērķtiecīgāku un skrupulozāku uzraudzību, lai būvniecībā nepieļautu tādas kļūdas, kas radītu ievērojamus zaudējumus sabiedrībai. Svarīgi arī, ka pašvaldību un biroja funkcijas nedublējas, katrai institūcijai ir sava atbildības joma un objekti.

Ekonomikas ministrija veic būvniecības nozares pakalpojumu kvalitātes mērījumu, lai izzinātu nozares dalībnieku viedokli, apkopotu secinājumus un izstrādātu pamatotus uzlabojumus būvniecības regulējumam, tādējādi veicinot būvniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu. Publiskā iepirkuma ietvaros būvniecības nozares dalībnieku aptauju veic SIA “Jaunrades laboratorija”. 

Ceturtdien, 6. decembrī plkst. 10:00 Būvniecības valsts kontroles birojā (Rīgā, K.Valdemāra ielā 157) notiks IV ceturkšņa būvvalžu sanāksme.

Sanāksmē plānots pārrunāt šādas tēmas:

2018. gada 9. novembrī notiks Būvniecības informācijas sistēmas BIS migrācijas gala posms uz jaunu serveru infrastruktūru Latvijas valsts radio un televīzijas centrā (LVRTC). Būvniecības valsts kontroles birojs vērš uzmanību, ka līdz ar to BIS darbība tiks apturēta, un no 2018. gada 9. novembra plkst. 17.00 līdz 2018. gada 11. novembra plkst. 23.00 nebūs iespējams veikt nekādas darbības Būvniecības informācijas sistēmā.