Jaunumi

 

2020. gadā ievērojami pieaug Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) atbildība - ar janvāri iestāde uzsāk enerģētikas politikas administrēšanu, kā arī nodrošina tikai elektronisku būvniecības procesa dokumentu apriti.

Turklāt mēnesi vēlāk – 1. februārī – BVKB turētajā vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē (VEDLUDB) nonāks pirmie dati par būvlaukumos[1] strādājošo personu darba laiku.

Gatavojieties Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) ieviešanai un tās obligātai lietošanai no nākamā gada 1. janvāra, Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) ir noslēdzis šā gada vērienīgākās apmācības būvniecības digitalizācijas jomā, kopumā par BIS informējot vairāk nekā 10 000 ar būvniecību saistītas personas visā Latvijā. 

Nolūkā ierobežot gaisa piesārņojumu, jo īpaši pilsētās, vienlaikus sekmējot atjaunojamo energoresursu patēriņu, Ministru kabineta 10. decembra sēdē apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”, pastiprinot degvielas kvalitātes kontroles, vienādojot minimālās biodegvielas piejaukuma prasības visās Baltijas valstīs, kā arī ieviešot jaunas degvielas uzpildes iekārtu un to pistoļu marķēšanas prasības.