Jaunumi

 

Pasaules Informācijas sabiedrības ikgadējā foruma 2019 (The World Summit on the Information Society Forum (WSIS)) ietvaros, kurā apbalvo labākos informācijas tehnoloģiju risinājumus, Latvijas Būvniecības informācijas sistēmas projekts, kurā ir pieejama būvniecības ieceres e-saskaņošana, ir nominēts balvas saņemšanai kategorijā e-pārvaldes risinājumi.

Būvniecības valsts kontroles biroja Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļa, kas veic būvspeciālistu sertificēšanu būvekspertīzes specialitātē, saskaņā ar 2018. gada 19. decembra akreditācijas lēmumu Nr.567/2018 ir paplašinājusi reglamentēto akreditācijas sfēru atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumiem Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” (noteikumi Nr. 169).

Informējam, ka īslaicīgi, tehnisku iemeslu dēļ, nevar sazvanīt Būvniecības valsts kontroles biroju.

Nepieciešamības gadījumā lūgums sazināties, sūtot elektronisku vēstuli uz pasts@bvkb.gov.lv.

 

Vēlamies informēt, ka Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB)  darba laiks: