Jaunumi

 

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB), precizējot informāciju par 28. septembrī atklātā Valmieras peldbaseina drošumu, uzsver, ka līdz ar akta par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanu 2018. gada 21. septembrī BVKB ir atzinis objektu par derīgu ekspluatācijai un drošu.

Informācija Būvniecības informācijas sistēmas BIS lietotājiem! Otrdien, 2018. gada 25. septembrī, servera kļūdainas darbības dēļ Būvniecības informācijas sistēmas BIS lietotājiem vairākas reizes tika izsūtīti dažāda veida paziņojumi. Aicinām šos paziņojumus neņemt vērā un atvainojamies par sagādātajām neērtībām. 

 

2018. gada 21. septembrī Rīgu pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja būvinspektoru grupa no Somijas Būvinspektoru savienības (the Finnish Society of Building Inspectors), kas apvieno pašvaldību būvinspektorus. Delegāciju vadīja organizācijas ģenerālsekretārs Markku Heinonens. 

2018. gada septembrī ir noslēdzies Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” pirmais laidiens, un līdz ar to ir izveidota vide, kurā būvniecības ieceri un būvprojektu var saskaņot elektroniski.
 
Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) pārraudzībā esošajā Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) ar 2018.

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) no 2018. gada 17. līdz 21. septembrim, atbalstot ikgadējo akciju “Dienas bez rindām”, aicina izmantot šogad ieviesto e-pakalpojumu – būvniecības ieceres e-saskaņošanu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) www.bis.gov.lv.