Jaunumi

 

Būvniecības valsts kontroles biroja Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļā (turpmāk tekstā - Birojs), kas veic būvspeciālistu kompetences novērtēšanu būvekspertīzes specialitātē,  2019. gada 19. martā Valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (turpmāk - LATAK) veica eksaminācijas procedūras praktiskās darbības novērtēšanu klātienē. Novērtēšana tika veikta saskaņā ar 2018. gada  19. decembra akreditācijas lēmumu Nr. 567/2018, ar kuru Birojs paplašināja reglamentēto akreditācijas sfēru atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumiem Nr.

Lai informētu par Būvniecības informācijas sistēmu BIS un tās lietošanas priekšrocībām, kā arī digitalizācijas tendencēm būvniecības procesos, Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) no 14. līdz 17. martam piedalīsies izstādē “Māja I 2019”, tādējādi atbalstot arī Ekonomikas ministrijas un informatīvās kampaņas “Dzīvo siltāk” aktivitātes.

Jau vairāk kā 30 valsts un pašvaldību iestādes, kā arī daudzi komersanti ir iesaistījušies pretkrāpšanas kustībā #Atkrāpies!, lai sadarbotos sabiedrības informēšanas jomā par godīgumu Latvijā un krāpšanas apkarošanu. Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) 2019. gada martā arī ir pievienojies kustībai, jo augstu vērtē kustības vērtības: atbildību, uzdrīkstēšanos, vienotību un atvērtu komunikāciju.

Piektdien, 22.martā plkst. 10:00 Būvniecības valsts kontroles birojā (Rīgā, K.Valdemāra ielā 157) notiks 2019.gada I Ceturkšņa Būvvalžu sanāksme.

Būvniecības valsts kontroles birojs vērš uzmanību, ka līdz 2019. gada 30. septembrim īpašniekiem ir jānodrošina publisku ēku tehniskā apsekošana saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem “Ēku būvnoteikumi”.