Jaunumi

 

Lai novērtētu Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietotāju apmierinātību ar e-pakalpojumiem, kas tika ieviesti pēc 2018. gada 1. septembra, Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) šī gada augustā veicis tiešsaistes klientu aptauju.

No 12. līdz 15. oktobrim Briselē norisinājās Eiropas Būvniecības kontroles konsorcija (Consortium of European Building Control - CEBC) 30. gadadienas sanāksme, kuras tēma bija veltīta cirkulārajai jeb aprites ekonomikai būvniecībā. Tajā Būvniecības valsts kontroles biroju (BVKB) pārstāvēja direktore Svetlana Mjakuškina, daloties Latvijas pieredzē būvniecības procesa digitalizācijā.

Trešdien, 9. oktobrī norisinājās ikgadējā izdevniecības “Dienas bizness” rīkotā nozares konference “Būvniecība 2019”. Viens no diskusiju paneļiem bija veltīts būvniecības procesa digitalizācijai, ko Latvijā būtiski veicinājusi Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) attīstība.

2019. gada 8. oktobra sēdē Ministru kabinets apstiprināja grozījumus virknē enerģētikas jomu regulējošajos likumos, kas paredz enerģētikas politikas īstenošanas funkciju nodot Būvniecības valsts kontroles birojam (BVKB) ar 2020. gada 1. janvāri.