Ziņa

31.07.2017.

Ēkas pagaidu energosertifikāta derīguma termiņš tiek pagarināts līdz trim gadiem

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) informē, ka šī gada 6.jūlijā stājās spēkā grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā, kur ietver būtiskas izmaiņas, kas pēc šī gada 1.augusta attiecas uz energoauditoriem – ēkas pagaidu energosertifikāta derīguma termiņš tiek pagarināts līdz trīs gadiem.

Grozījumi veikti likuma 8.panta 7.daļā un pārejas noteikumu 9.punktā. Tie noteic, ka ēkas energosertifikāta derīguma termiņš ir desmit gadi, bet  ēkas pagaidu energosertifikāta derīguma termiņš ir trīs gadi. Ēkas energosertifikāts vai ēkas pagaidu energosertifikāts zaudē spēku, ja ēkai vai ēkas daļai tiek izsniegts jauns ēkas energosertifikāts vai jauns ēkas pagaidu energosertifikāts. Pirms šī gada 1.augusta izsniegto ēkas pagaidu energosertifikātu derīguma termiņš ir trīs gadi, ja ēkas pagaidu energosertifikāts nav zaudējis spēku.

Pildot Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) pārziņa funkcijas, BVKB jau manuāli ir veicis izmaiņas pēc 2015.gada 1.augusta izdotajiem vēsturiskajiem ēkas pagaidu energosertifikātiem (kopumā 43), kas nav zaudējuši spēku, pagarinot sertifikāta derīguma termiņu no diviem līdz trim gadiem. Izmainītā informācija publiski pieejama www.bis.gov.lv. Pārējiem  (aptuveni 2640) pirms šī gada 1.augusta izdotajiem spēkā esošajiem ēkas pagaidu energosertifikātiem derīguma termiņa pagarināšana paredzēta tuvākajā laikā, ieviešot papildu funkcijas BIS.

Ievērojot minēto, aicinām energoauditoru (neatkarīgo ekspertu) iespējami drīzi izlabot derīguma termiņu arī vēsturiskā ēkas pagaidu sertifikāta oriģinālam, kas pievienots sistēmā kā ieskanētā dokumenta datne, dokumenta derīguma termiņu pagarinot par gadu.

Lūgums pievērst uzmanību, lai derīguma termiņš būtu vienāds ar BIS laboto. Piemēram, ja sertifikāts izdots 2016.gada 1.aprīlī, tad derīguma termiņš būs līdz 2019.gada 31.martam, nevis 2019.gada 1.aprīlim!

Lai veiktu labojumus, jāizmanto fiziskas personas autentifikācijas līdzekļi BIS personas energoefektivitātes dokumentu profilā, jāatrod meklētājā identificētais dokuments, atbilstoši funkcionalitātei jānospiež “labot dokumentu”,  un jāsamaina datne pret laboto oriģināla skenēto datni. 

Par aktuālo informāciju aicinām informēt tos klientus, kuriem tika izsniegts sertifikāts! Lūdzam par veiktajām izmaiņām informēt BVKB, nosūtot apstiprinājumu par uzdevuma izpildi uz e-pasta adresi Rasa.Atauga@bvkb.gov.lv.

Informāciju sagatavoja:

Nelda Elsiņa
Sadarbības projektu nodaļas vadītāja
E-pasts: nelda.elsina@bvkb.gov.lv
Tālr.: 67013320