Ziņa

05.07.2017.

Tiek izsludināts konkurss par BIS pilnveidošanas projekta 1.kārtu

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) ir izsludinājis atklātu konkursu “Būvniecības informācijas sistēmas uzturēšana un pilnveidošana projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” ietvaros””. Interesenti ar konkursa nolikumu var iepazīties BVKB mājaslapas sadaļā "Publiskie iepirkumi".

Kopumā BIS pilnveidošanas projekta ietvaros plānots izstrādāt no jauna vai pilnveidot vairākus procesus un moduļus, tostarp e-saskaņošanas un apziņošanas funkcionalitāti, lietotāju darba vietu, saskarnes ar citiem valsts reģistriem u.c.

Līdzfinansējums iegūts no Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) BVKB sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju un citām sadarbības institūcijām sagatavotā un izstrādātā projekta ietvaros.

Iepirkumā iesniegtos pieteikumus vērtēs BVKB iepirkumu komisija, kuras sastāvā ir arī BIS Konsultatīvās padomes pārstāvis. BIS konsultatīvā padome izveidota šī gada aprīlī, un tās sastāvā darbojas pārstāvji no BVKB, Ekonomikas ministrijas, Inženierkomunikāciju turētāju sadarbības padomes, Latvijas Būvniecības padomes, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas Pašvaldību savienības, VAS “Latvijas Valsts ceļi”, VAS “Valsts nekustāmie īpašumi” un Valsts zemes dienesta. Padomes uzdevums ir sniegt konsultatīvo atbalstu BVKB BIS uzturēšanai, pilnveidei un attīstībai. Plašāka informācija BIS mājaslapas sadaļā “BIS padome”.

Aktuālajai informācijai par konkursa gaitu aicinām sekot līdzi IUB un BVKB mājaslapās.