Ziņa

 

Noslēgušās pirmās mācības būvinspektoriem un būvniecības speciālistiem par būvniecības procesa organizēšanu un tā tiesiskuma nodrošināšanu

Pirmoreiz no 2016.gada 1.decembra līdz 2017.gada 11.maijam norisinājās mācības pašvaldību būvvalžu būvinspektoriem, būvinspektoru palīgiem un būvniecības speciālistiem Latvijas Pašvaldību mācību centra (LPMC) sadarbībā ar Būvniecības valsts kontroles biroju (BVKB) izstrādātās, licencētās un akreditētās 164 stundu profesionālās pilnveides izglītības programmas “Būvniecības procesa organizēšana un tā tiesiskuma nodrošināšana” ietvaros.

Izglītības programmas ietvaros vairāk kā 20 lektori no valsts uzraugošajām institūcijām, augstākās izglītības iestādēm, kā arī praktizējoši būvniecības jomas eksperti iepazīstināja ar dažādiem teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem būvniecībā. Tika apskatītas tādas mācību tēmas kā būvniecības jomu regulējošie normatīvie akti, būvju projektēšanas norise un ekspertīze, Eirokodeksu  sistēma, būves informācijas modelēšana un mūsdienu tehnoloģijas, būvniecības prasības valsts aizsargājamajam kultūras piemineklim, vides aizsardzības pasākumi būvniecībā, būvdarbu un dokumentācijas kontrole būvobjektā, būvdarbu procesu tehnoloģijas un tā uzraudzība, prasības būvizstrādājumiem, būvdarbu kvalitātes kontrole, prasības būvju ugunsdrošībā, darba aizsardzības prasības, būvniecības procesa tiesiskuma kontrole, patvaļīga būvniecība un to seku novēršana, būvju pieņemšana ekspluatācijā un citas tēmas.

Mācību noslēgumā 11.maijā 19 dalībnieki saņēma valsts atzītu izglītības dokumentu – Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

Otrais mācību cikla sākums paredzēts 2017.gada rudenī un pieteikšanās uz to iespējama jau tagad, aizpildot pieteikuma anketu mājas lapā: www.lpmc.lv, rakstot uz lpmc@lpmc.lv vai zvanot: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659. 

Informāciju sagatavoja:

Nelda Elsiņa
Sadarbības projektu nodaļas vadītāja
E-pasts: nelda.elsina@bvkb.gov.lv
Tālr.: 67013320