Ziņa

Eiropas valstu  Būvniecības kontroles konsorcija ikgadējās konferences Ļubļanā dalībnieki 15.05.2017.

19.05.2017.

BVKB pārstāvju dalība Eiropas valstu  Būvniecības kontroles konsorcija ikgadējā konferencē Ļubļanā

Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) pārstāvji 2017.gada 13.-16.maijā piedalījās Eiropas valstu  Būvniecības kontroles konsorcija (Konsorcija) ikgadējā konferencē Slovēnijā, Ļubļanā, lai kopīgi pārrunātu Eiropas valstu būvniecības kontroles aktualitātes un sniegtu informāciju par būvniecības investīciju projekta īstenošanas jautājumiem, izmaksām, termiņiem un specifiku Latvijā.

2016.gada sākumā BVKB kļuva par Eiropas būvniecības kontroles konsorcija (Consortium of European Building Control (CEBC)) dalīborganizāciju. Konsorcijs apvieno dalīborganizācijas no 25 dažādām Eiropas valstīm un asociētajām valstīm ārpus Eiropas. Dalīborganizācijas ir valsts un privātās būvniecības kontroles organizācijas, kā arī valsts pārvaldes iestādes, kas nodarbojas ar tiesību aktu izstrādi būvniecības, teritoriālās plānošanas un ilgtspējības jomās.

Konsorcijs nodrošina diskusiju platformu, kurā notiek dažādu Eiropas valstu pieredzes apmaiņa par būvniecības nozarei aktuāliem jautājumiem, kā arī diskusijas starp būvniecības regulējuma veidotājiem un tehnisko novērtējumu veicējiem. Konsorcijs dalībvalstu biedriem parasti rīko divas ikgadējas sanāksmes – pavasarī un rudenī – dažādās Eiropas valstīs. 2011. un 2016.gadā Konsorcija ikgadējās sanāksmes notika Rīgā, kurās piedalījās arī Ekonomikas ministrijas amatpersonas un būvniecības nozares nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Konferencē Ļubļanā tika izskatītas dažādas būvniecības politikas aktualitātes Eiropā, taču īpaša uzmanība tika veltīta Slovēnijas būvniecības politikai un būvniecības kontroles aktuāliem jautājumiem, tai skaitā, Slovēnijas plānotajām izmaiņām teritoriālās plānošanas un būvniecības likumos un būvniecības kontroles sistēmā no 2018.gada, iespējai integrēt ekspluatācijas uzraudzību un būvdarbu kontroli BIM,  būvniecības informācijas sistēmas attīstībai, kas ļautu būvniecības procesa dalībniekiem šo sistēmu izmantot kā vienas pieturas aģentūru.

BVKB pārstāvji konferences dalībniekiem sniedza informāciju par būvniecības investīciju projekta īstenošanas jautājumiem, izmaksām, termiņiem un specifiku Latvijā. Katrā konferencē tiek sniegta informācija par konkrētā investīciju projekta īstenošanu noteiktās Konsorcija dalībvalstīs, lai sniegtu Konsorcija biedriem salīdzinājumu par būvniecības procesa līdzībām un atšķirībām Eiropā, ko varētu izmantot plānojot starptautiskus investīciju projektus.

Konferences dalībniekiem tika prezentēta arī būvniecības kontroles sistēmu Eiropā izpētes 1.kārtas rezultāti, savukārt izpētes gala rezultātus paredzēts prezentēt Konsorcija nākamajā ikgadējā konferencē 2017.gada 23.-26.septembrī Galvejā, Īrijā, kurā plānota arī BVKB dalība.

Informāciju sagatavoja:

Nelda Elsiņa
Sadarbības projektu nodaļas vadītāja
E-pasts: nelda.elsina@bvkb.gov.lv
Tālr.: 67013320