Stājas spēkā grozījumi “Būvkomersantu klasifikācijas noteikumos”

2019.  gada 1. martā stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 211 “Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi”. Līdz ar grozījumiem ir paredzēts klasificēt arī būvuzņēmumus, kas reģistrēti Būvkomersantu reģistrā mazāk par vienu gadu. Šādiem uzņēmumiem tiks piešķirta 5. kvalifikācijas klase. Grozījumi paredz arī dažu kvalifikācijas kritēriju maiņu vai svītrošanu.

Līdz ar grozījumu stāšanos spēkā būvuzņēmumu pieredze būvniecībā turpmāk tiks vērtēta šādi:

  • ilgāk par astoņiem gadiem – būvuzņēmums atbilst 1. klasei;
  • ilgāk par sešiem gadiem un trim mēnešiem līdz astoņiem gadiem – būvuzņēmums atbilst 2. klasei;
  • ilgāk par četriem gadiem un septiņiem mēnešiem līdz sešiem gadiem un trim mēnešiem – būvuzņēmums atbilst 3. klasei;
  • ilgāk par trim gadiem līdz četriem gadiem un septiņiem mēnešiem – būvuzņēmums atbilst 4. klasei;
  • līdz trim gadiem – būvuzņēmums atbilst 5. klasei.

Lai būvniecības nozares pārstāvjus informētu par izmaiņām, kas stājas spēkā 2019. gada 1. martā, ir sagatavotas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, kas pieejamas Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnes www.bis.gov.lv sadaļā Biežāk uzdotie jautājumi.

Būvkomersantu klasifikācijas mērķis ir būvniecības nozares profesionālās vides sakārtošana publiskā finansējuma iepirkumos, izveidojot atklātu, skaidru sistēmu būvdarbu veicēju profesionālās pieredzes, finansiāli ekonomisko spēju un ilgtspējas novērtēšanai, tādējādi pilnveidojot tiesisko vidi un sekmējot būvniecības kvalitāti.