Sabiedrības apspriešanai nodoti grozījumi “Vispārīgajos būvnoteikumos” un vairākos speciālajos noteikumu projektos