Preses relīze

 

27.04.2017.

Izsludināts atklāts konkurss galvenā būvniecības uzrauga amatam

Līdz 29. maijam Valsts kanceleja aicina konkursā pieteikties mērķtiecīgus profesionāļus Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) direktora amatam. Tas ir atbildīgs darbs Ekonomikas ministra pakļautībā esošā iestādē, kuras darbības mērķis ir nodrošināt kvalitāti un drošību būvniecības jomā.

Pretendentam jābūt Latvijas pilsonim ar nevainojamu reputāciju un augstāko izglītību arhitektūras, būvniecības vai saistītā inženierzinātnes jomā, vadības zinībās, uzņēmējdarbībā vai tiesību zinātnēs. Tāpat jābūt vismaz trīs gadu darba pieredzei vadošā amatā, teicamām stratēģiskās plānošanas un organizatoriskajām prasmēm, teicamām angļu valodas un labām krievu valodas zināšanām.

Pretendentiem atlasē vērtēs šādas vadības kompetences: stratēģiskais redzējums, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, darbinieku motivēšana un attīstīšana, kā arī attiecību veidošana un uzturēšana. Kopā ar pieteikuma dokumentiem jāiesniedz arī savs redzējums par būvniecības nozares un Būvniecības valsts kontroles biroja prioritātēm nākamajiem pieciem gadiem.

BVKB direktora mēnešalga noteikta līdz 2264 eiro pirms nodokļu nomaksas, tāpat pieejama arī bonusu sistēma atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem, sociālās garantijas, veselības apdrošināšana un profesionālās attīstības iespējas Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmā.

Plašāk par prasībām un pieteikšanos Ministru kabineta tīmekļvietnē.

No 2015. gada septembra valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlasi centralizēti veic Valsts kanceleja.  Atlases kārtība līdzās atklātības kritērijam paredz nodrošināt pēc vienotiem principiem organizētus konkursus uz vadītāju amatiem valsts tiešās pārvaldes iestādēs.

INFOGRAFIKA: Valsts pārvaldes iestāžu vadītāju centralizētā atlase.

Sagatavoja:

Nelda Elsiņa

Sadarbības projektu nodaļas vadītāja

Būvniecības valsts kontroles birojs

Tālrunis: +371-67013320

e-pasts: nelda.elsina@bvkb.gov.lv