Panākta vienošanās par operatīvu Deglava ielas tilta turpmāko darbu gaitu

Visas Deglava ielas satiksmes pārvada būvniecības projektā iesaistītās puses ir vienojušās  par turpmāk veicamajām darbībām, lai tiltu jau no 20. maija varētu atvērt vispārējai satiksmei.

Tas secināts pēc Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) rosinātas darba tikšanās, kas notika trešdien, 8. maijā. Tajā piedalījās BVKB, būvniecības ieceres ierosinātāja Rīgas domes Satiksmes departamenta, būvdarbu veicēja AB “Kauno tiltai”, būvuzrauga SIA BaltLine Globe” un autoruzrauga SIA “Inženierbūve”   pārstāvji.

7. maijā satiksmes pārvada būvdarbu veicējs BVKB iesniedza  darbu veikšanas projektu (DVP) sagatavošanās darbu izpildei, kas nepieciešami tilta nostiprināšanas uzsākšanai, un 8. maijā BVKB būvinspektors atļāva sākt šos darbus. Tikšanās laikā 8. maijā tika iesniegts arī DVP turu uzstādīšanai, kas vajadzīgas tilta balstu nostiprināšanai. Paredzams, ka iesniegtais dokuments tiks izvērtēts tuvākajā laikā un jau šonedēļ izdota atļauja turu uzstādīšanai. Tādējādi, saskaņā ar būvdarbu veicēja pausto, tilta nostiprināšana varētu tikt pabeigta līdz 19. maijam. Kolīdz tas būs izdarīts, BVKB nekavējoties informēs Valsts policiju, kas lems par tilta atvēršanu vispārējai satiksmei, ievērojot nosacījumus.

Savukārt pārvada pārbūves darbus varēs atsākt, kad būs nostiprinātas tilta konstrukcijas, izstrādāti DVP, veiktas būvprojekta izmaiņas un saņemts pozitīvs ekspertīzes  atzinums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Paredzams, ka tas varētu notikt tuvākā mēneša laikā.

BVKB rīcībā ir informācija par vairākiem līdz šim nekvalitatīvi paveiktiem darbiem objektā, tāpēc birojs būvdarbu veicējam ir pieprasījis iesniegt defektu aktu. Pēc tam būs jāizstrādā risinājumi to novēršanai.

Jau informēts, ka BVKB aprīļa sākumā apturēja tilta būvniecību, jo konstatēja pārvada nesošo konstrukciju bojājumus, kuru novēršana pilnā apjomā izstrādātā būvprojekta ietvaros nebija paredzēta. Uz to reaģējot, Valsts policija 25.aprīlī tiltu satiksmei slēdza. No 4. maija satiksmes pārvads ir atvērts sabiedriskajam un operatīvajam transportam.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Balgalve, sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: Elina.Balgalve@bvkb.gov.lv
Tālr.: 67013320