Notiks seminārs par praktisko būvdarbu kontroli “Biežāk uzdotie jautājumi būvobjektā”

2018. gada 16. novembrī Būvniecības valsts kontroles birojs (BKVB) aicina būvniecības nozares komersantus uz semināru par praktisko būvdarbu kontroli “Biežāk uzdotie jautājumi būvobjektā”, kas notiks Rīgā, K.Valdemāra ielā 157, 1. stāva zālē.
 
Semināra darba kārtībā būs šādi jautājumi: 
• Būvniecības valsts kontroles biroja funkcijas un kompetence;
• jautājumi, kas saistīti ar būvdarbu žurnāla un autoruzraudzības žurnāla aizpildīšanu, un darbu veikšanas projektu;
• jautājumi, kas saistīti ar būvprojekta izmaiņām;
• jautājumi, kas saistīti ar būvdarbu veikšanu un kvalitātes kontroli;
• jautājumi, kas saistīti objektu pieņemšanu ekspluatācijā.
 
Semināra norises laiks: 2018. gada 16.novembris no plkst. 10.00 līdz 14.30, dalībnieku iepriekšēja pieteikšanās BKVB tīmekļa vietnes www.bkvb.gov.lv sadaļā Pasākumi – Informatīvie semināri. Tā kā vietu skaits ir ierobežots, aicinām dalībniekus pieteikties laikus. Pēc semināra noklausīšanās dalībniekiem tiks izsniegti apliecinājumi elektroniskā formātā. Dalība seminārā ir bezmaksas.
 
BVKB katru gadu rīko informatīvus seminārus pašvaldībām, pašvaldību būvvaldēm, būvkomersantiem un būvspeciālistiem, kā arī citiem būvniecības procesa dalībniekiem par dažādām būvniecības industrijai aktuālajām tēmām: būvdarbu kontroli, ēku ekspluatācijas kontroli, patvaļīgas būvniecības seku novēršanu, būvekspertu sertificēšanu un būvekspertīžu organizēšanu.
Informāciju sagatavoja:
Līga Jenča-Salcēviča
Sabiedrisko attiecību sektora sadarbības projektu koordinatore
Tālr.: 67013327