Notika informatīvais seminārs “Publisku ēku ekspluatācijas uzraudzība”

Piektdien, 6. septembrī Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) organizēja semināru “Publisku ēku ekspluatācijas uzraudzība”. Arī šogad vērojama 2018. gada tendence, kad aptuveni līdz 5 % publiskas ēkas vai to daļas atrodas avārijas vai pirmsavārijas stāvoklī. Tāpēc BVKB semināra ietvaros aicināja ēku īpašniekus savlaicīgi rast laiku un līdzekļus ēku uzturēšanai, kā arī periodiskai tehniskajai apsekošanai.

Kontroles departamenta Ēku ekspluatācijas nodaļas vadītāja Kristīne Griga klātesošajiem atgādināja: “Līdz 30. septembrim otrās un trešās grupas publiskajām ēkām jābūt veiktai periodiskajai tehniskajai apsekošanai. Šis pienākums ir ēku īpašnieku atbildībā, taču tā faktiskajā izpildē neiztikt arī bez sertificētu būvspeciālistu piesaistes. Aicinu ņemt vērā, ka jau pavisam drīz – provizoriski līdz šā gada 1. oktobrim – notiks izmaiņas tehniskās apsekošanas atzinumu iesniegšanas kārtībā – tā būs iespējama tikai elektroniski, Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).” Viņa arī pastāstīja, ka jau tagad ir izstrādāta  funkcionalitāte, kura nodrošinās tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanu un reģistrēšanu BIS, taču pagaidām tā vēl pieejama testa vidē.

Tāpat K. Griga informēja par BVKB aktualitātēm publisku ēku ekspluatācijas uzraudzības ietvaros, publisku ēku periodiskās apsekošanas veikšanas apsekošanas saturu, kā arī par patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanas veidiem un BVKB administratīvā akta izdošanas pamatu un tā izpildes kontroli.

Pasākuma laikā Kontroles departamenta Ēku ekspluatācijas nodaļas inspektors Ralfs Kārkliņš apskatīja ar ēku lietošanas drošību saistītus jautājumus, kas attiecas uz ēkas lietotāju drošu izkļūšanu ārkārtas situācijās. Tāpat R. Kārkliņš informēja par BVKB veiktajiem ēku ekspluatācijas uzraudzības apjomiem, būvju mehānisko stiprību un stabilitāti, kā arī ēku vides pieejamības prasībām un riskiem, kas ietekmē ēkas lietošanas drošību.

Pasākumā kopumā piedalījās 102 publisku ēku īpašnieki, apsaimniekotāji un būvspeciālisti no visas Latvijas.

Notikušā semināra informatīvā prezentācija pieejama šeit.

Nākošais seminārs par publisku ēku ekspluatācijas uzraudzību plānots 2019. gada novembrī. Interesentus aicinām sekot līdzi BVKB tīmekļa vietnes jaunumiem.


Informāciju sagatavoja:

Būvniecības valsts kontroles biroja

Sabiedrisko attiecību sektora

Sadarbības projektu koordinatore

Jūlija Eizenberga

E-pasts: julija.eizenberga@bvkb.gov.lv

Tālrunis: 67013327