Līdz 31. maijam būvkomersantiem jāiesniedz ikgadējā informācija Būvkomersantu reģistrā

Būvniecības valsts kontroles birojs atgādina, ka katru gadu līdz 31. maijam būvkomersantiem ir jāatjauno informācija Būvkomersantu reģistrā par savu darbību un vidējo būvniecībā nodarbināto skaitu iepriekšējā gadā. No visiem Latvijas būvkomersantiem (~ 5000) līdz šī gada 15. maijam informāciju ir iesnieguši tikai apmēram 30% nozares komersantu.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem visiem komersantiem, kas sniedz būvniecības pakalpojumus, neatkarīgi no darbības sfēras, ir jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā. Ikgadējo informāciju iespējams iesniegt ātrāk un ērtāk, izmantojot e-pakalpojumu Būvniecības informācijas sistēmā BIS  bis.gov.lv.*

2018. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumos Nr. 116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”, kas ietekmē būvkomersantu iesniedzamo ikgadējo informāciju, tāpēc būvkomersantiem jāņem vērā, ka:

  • papildus kopējam un pašu spēkiem sniegto būvniecības vai arhitektūras pakalpojumu apjomam ir jānorāda būvkomersanta neto apgrozījums;
  • valsts nodevas maksājums par ikgadējās informācijas iekļaušanu Būvkomersantu reģistrā attiecas uz visiem būvkomersantiem neatkarīgi no to darbības sfēras;
  • valsts nodeva par ikgadējās informācijas iekļaušanu Būvkomersantu reģistrā ir maksājama, ņemot vērā būvkomersanta neto apgrozījumu iepriekšējā gadā.

Tāpat aicinām pievērst uzmanību, ka ir mainīta veidlapa “Informācija par būvkomersanta darbību”.

Būvniecības valsts kontroles birojs vēlas arī atgādināt, ka atbilstoši normatīvajiem aktiem būvkomersantu var izslēgt no reģistra, ja būvkomersants noteiktajā termiņā nav iesniedzis ikgadējo informāciju.

* Lai lietotājiem palīdzētu izmantot e-pakalpojumu, BIS tīmekļa vietnes Biežāk uzdoto jautājumu sadaļā  ir pieejama informācijas iesniegšanas pamācība. Atbildes uz jautājumiem par BIS reģistriem var saņemt arī pa tālruni 67013368.

Informāciju sagatavoja:

Egita Diure

Sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: Egita.Diure@bvkb.gov.lv

Tālr.: 67013320, mob.: 26559000