Latvijas un Igaunijas būvniecības jomas uzraugi pārrunā aktualitātes

Lai pārrunātu būvniecības jomas uzraudzības aktuālus jautājumus, kā arī dalītos pieredzē un pārņemtu labāko praksi, Latvijas Būvniecības valsts kontroles birojā (BVKB) 2018. gada 6.- 7. novembrī vizītē ir ieradušies Igaunijas kolēģi.

Tikšanās mērķis ir abu valstu pieredzes apmaiņa būvniecības jomas valsts uzraudzības īstenošanā, kā arī būvniecības digitalizācijas un būvekspertu sertifikācijas jautājumos. Vizītes ietvaros Igaunijas Tehniskās uzraudzības iestādes (Estonian Technical Regulatory Authority) direktors Kaur Kajak, šīs iestādes Būvniecības departamenta vadītāja Kati Tamtik un Igaunijas Ekonomikas lietu un komunikāciju ministrijas (Estonian Ministry of Economic Affairs and Communications) Būvniecības nodaļas vadītājs Ivo Jaanisoo apmeklēs arī būvobjektu – tirdzniecības centra “Alfa” rekonstrukcijas darbus Rīgā, Brīvības gatvē 372, lai klātienē sekotu Būvniecības valsts kontroles būvinspektoru darbam.

„Latvijas un Igaunijas uzraugošās iestādes saskaras ar līdzīgiem izaicinājumiem būvniecības digitalizācijas jomā. Mēs Latvijā šogad ieviesām elektronisku būvniecības ieceres saskaņošanu un šobrīd vairāki būvprojekti jau ir saskaņoti digitāli“ tikšanās laikā uzsvēra Būvniecības valsts kontroles biroja direktore Svetlana Mjakuškina.

Attiecībā uz būvekspertu sertifikāciju Latvijā no 2019. gada 1. janvāra notiks būtiskas izmaiņas, lai šo speciālistu proefesionālās kompetences novērtēšana atbilstu ISO/IEC 17024:2013 standartam un 2018. gadā pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi“.

Igaunijas kolēģi sanāksmes gaitā pastāstīja par savas valsts pieredzi būvniecības uzraudzības, būvekspertu sertifikācijas un būvniecības digitalizācijas jomā.

Informāciju sagatavoja:

Egita Diure

Sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: Egita.Diure@bvkb.gov.lv

Tālr.: 67013320