Jau vairāk kā gadu tiek īstenoti būtiski uzlabojumi Būvniecības informācijas sistēmā

Valsts kontroles lietderības revīzijas “Vai privātmāju būvniecības uzraudzība ir būvētāju sabiedrotais?” secinājumi par Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) darbību par laika posmu līdz 2017. gada decembrim norāda uz uzlabojumu nepieciešamību, tomēr jāatzīmē, ka 2018. gada laikā sistēma ir būtiski pilnveidota.
 
2018. gada 5. decembrī publiskotās Valsts kontroles lietderības revīzijas secinājumi attiecas uz laiku  no 2015. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim. Tomēr Būvniecības valsts kontroles birojs vēlas uzsvērt, ka ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansiālu atbalstu, noslēdzot vienošanos ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru, 2017. gadā 30. novembrī ir uzsākts projekts Nr. 2.2.1.1/17/I/021 “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)”. 
 
Šobrīd projekta ietvaros notiek vērienīgs BIS attīstības un pilnveidošanas darbs, lai nodrošinātu pilnībā digitālu būvniecības procesa pārvaldību (iecere, būvniecība, ekspluatācija), kur visi uz būvi attiecināmie dati būtu vienuviet – kā «digitālajā būves dokumentu plauktā». No 2018. gada jūlija ir pieejama jauna BIS funkcionalitāte – elektroniskā būvniecības ieceres saskaņošana, kuras ietvaros ir realizēti dažādi sistēmas pilnveidojumi. Piemēram, noteikumu saskaņošanu ar  vairākiem tehnisko noteikumu izdevējiem iespējams veikt paralēli,  iespējams sekot līdzi būvniecības lietas virzībai, nepieciešamības gadījumā pilnvarot speciālistus veikt noteiktu uzdevumus utt.
 
2018. gada laikā ERAF projekta ietvaros ir īstenoti vairāki uzlabojumi, uz kuru nepieciešamību Valsts kontrole norādīja revīzijas ziņojumā:
• izstrādāta būvprojekta pasūtītāja darba vieta;
• tehnisko noteikumu izdevēju darba vieta;
• būvvalžu un iestāžu, kas veic būvvalžu funkcijas, darba vieta;
• notikusi datu apmaiņas paplašināšana ar citām informācijas sistēmām, lai pilnveidotu saskaņošanas procesu;
• pilnveidota nepieciešamo maksājumu administrēšanas funkcionalitāte;
• izstrādāta apziņošanas sistēma, kas ļauj būvprojekta izskatīšanas laikā nosūtīt automātiskus atgādinājumus par tuvākajiem darbiem un termiņiem;
• pilnveidots sistēmas lietotāju uzraudzības process;
• uzlabota meklēšanas un datu atlases funkcionalitāte.
 
BVKB uzsver, ka, nodrošinot būvniecības procesa dokumentu reģistrēšanu un pārvaldību Būvniecības informācijas sistēmā, būvniecības ierosinātājiem varētu ievērojami samazināties dokumentu saskaņošanai patērētais laiks. Līdz ar to ir svarīgi pilnībā pāriet uz elektronisku dokumentu apriti. Izstrādātie grozījumi Būvniecības likumā, kas ir pieņemti Saeimā pirmajā lasījumā 2018. gada 29. novembrī, (atbildīgā komisija - Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas  komisija), pieliks punktu duālai sistēmai (paralēli papīra un elektroniskais formāts), nodrošinot sabiedrību ar caurspīdīgāku, ātrāku, un ērtāku būvniecības procesa pārvaldību.
 
Būvniecības valsts kontroles birojs ir apņēmies ieviest visus Valsts kontroles revīzijas ieteikumus norādītajos termiņos. 
 
Būvniecības valsts kontroles birojs ir BIS pārzinis no 2017. gada 1. janvāra. BIS darbību nosaka 2015. gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”.
 
Informāciju sagatavoja:
Egita Diure, sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tālr.: 67013320, 26559000