Iniciatīvā “Konsultē vispirms” augstā ceturtā vieta!

 Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) ir atzīts par ceturto labāko iniciatīvas “Konsultē vispirms” īstenotāju divdesmit divu valsts iestāžu starpā.

Par to liecina Ekonomikas ministrijas rosinātās iniciatīvas “Konsultē vispirms” apkopotie rezultāti. “Konsultē vispirms” mērķis bija noskaidrot, cik veiksmīgi valsts pārvaldē tiek īstenots princips vispirms informēt un skaidrot, nevis uzreiz sodīt. Aptaujāti tika katras iestādes klienti, kā arī iestādes darbinieki, tai skaitā veicot iestādes pašnovērtējumu.

Principa “Konsultē vispirms” prasību ievērošana katrā iestādē tika vērtēta vairākās kritēriju grupās. Visaugstāko novērtējumu gan no darbinieku, gan klientu puses BVKB saņēmis grupā “Uz pakalpojumiem orientēta klientu apkalpošanas kultūra”.

Viena no valdības noteiktajām tautsaimniecības attīstības prioritātēm ir izcilas uzņēmējdarbības vides radīšana Latvijā. Lai sasniegtu šo mērķi, 2017. gadā valsts iestādes parakstīja memorandu, vienojoties, ka ieviesīs “Konsultē vispirms” principu un mainīs pieeju, kādā uzraugošās iestādes sadarbojas ar uzņēmējiem. Iniciatīvas mērķis ir uzlabot sadarbību starp uzņēmējiem un uzraudzības iestādēm, lai veicinātu valstī spēkā esošo prasību izpildi un saprotamus “spēles noteikumus”.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Balgalve, sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts:
Elina.Balgalve@bvkb.gov.lv
Tālr.: 67013320