Ekonomikas ministrijas pateicības raksti Būvniecības valsts kontroles birojam

Valsts svētku priekšvakarā 2018. gada 15. novembrī Ekonomikas ministrijas pateicību saņēma divi Būvniecības valsts kontroles biroja darbinieki. Par ieguldījumu biroja darbības pilnveidošanā un sagatavošanā jauniem būvniecības nozares izaicinājumiem pateicību saņēma Būvniecības valsts kontroles biroja direktore Svetlana Mjakuškina. „Neapšaubāmi šis augstais biroja darbības novērtējums nebūtu iespējams bez mūsu profesionālās un kompetentās komandas darba. Ieinteresēti un motivēti darbinieki ir katras organizācijas vērtīgākais resurss,“ pēc pateicības saņemšanas uzsvēra biroja direktore. 

Par būtisku ieguldījumu būvniecības procesa digitalizācijā pateicību saņēma Būvniecības informācijas sistēmas departamenta Būvniecības informācijas sistēmas attīstības nodaļas vadītājs Iļja Zapoļskihs. I.Zapoļskiha profesionalitāte, augstā atbildības sajūta un klientu orientēta pieeja ir sekmējusi veiksmīgu būvniecības informācijas sistēmas attīstību. 2018. gadā ir digitalizēts būvniecības ieceres saskaņošanas process no idejas līdz būvdarbiem. 

Atzinības rakstus un pateicības piešķir Ekonomikas ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un kapitālsabiedrību, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, amatpersonām un darbiniekiem, kā arī citām personām par īpaši nozīmīgu ieguldījumu, veikumu un sasniegumiem kādā no ministrijas kompetences jomām.

Informāciju sagatavoja:
Egita Diure
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
E-pasts: Egita.Diure@bvkb.gov.lv 
Tālr.: 67013320