Drīz sāksies Būvniecības informācijas sistēmas apmācības būvvaldēm

 

Šā gada 21. maijā Būvniecības valsts kontroles birojs uzsāks būvvalžu klātienes apmācības par Būvniecības informācijas sistēmas www.bis.gov.lv lietošanu.

Tās tiek organizētas Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” (Nr. 2.2.1.1/17/I/021) ietvaros.

Apmācībās paredzēta sistēmas demonstrācija, kā arī tiks veikti praktiski uzdevumi, kas saistīti ar projekta 2. posmu -  būvniecības procesa uzraudzības pilnveidi - un tā ietvaros izveidoto funkcionalitāti.  Apmācību laikā paredzēts apskatīt dažādas tēmas:

  • Vispārējs ieskats par 2. posmā izstrādāto funkcionalitāti

  • Būvvaldes darba vietas konfigurācijas papildinājumi

  • Elektroniski iesniegta projekta izskatīšana un projektu versijas salīdzināšana

  • Būvdarbu laikā elektroniski iesniegtu dokumentu atrādīšana, apstrāde un būvdarbu žurnāla ieraksti

  • Izmaiņas atzinumā par būves pārbaudi

  • Būvniecības apturēšanas vai pārtraukšanas reģistrēšana

  • Iesniegtu sūdzību izskatīšana

  • Citas izmaiņas būvniecības darba vietā - kadastrālās uzmērīšanas lietas pieprasīšana, teritorijas attīstības plānošanas dokumentu datu saņemšana, būves galvenā lietošanas veida kalkulators, Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas (ATIS) datu atrādīšana, energosertifikāta pievienošana, u.c.

Apmācības norisināsies līdz 2019. gada 18. jūnijam. Aicinām būvvaldes, kas vēl nav izmantojušas iespēju, tām pieteikties.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Elīna Balgalve
sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: Elina.Balgalve@bvkb.gov.lv; tālr. 67013320