Būvvalžu sanāksmē pārrunā nozares aktualitātes

2018. gada 11. oktobrī Būvniecības valsts kontroles birojā (BVKB) notika šī gada 3. ceturkšņa būvvalžu sanāksme, kurā piedalījās vairāk nekā 95 dalībnieki no visām Latvijas būvvaldēm.

Sanāksmes pirmās daļas darba kārtībā bija Valsts zemes dienesta informācija par ēkas virszemes stāvu skaita noteikšanu, Ekonomikas ministrijas pārstāvja pārskats par jaunākajiem grozījumiem būvniecības nozares normatīvajos aktos (būvnoteikumos), kā arī Latvijas Pašvaldību mācību centra informācija par izglītības programmu “Būvniecības procesa organizēšana un tā tiesiskuma nodrošināšana”. Sanāksmes otrajā daļā BVKB kolēģi stāstīja par 2018. gadā paveikto būvdarbu kontroles un publisko ēku ekspluatācijas uzraudzības jomā, kā arī par Būvniecības informācijas sistēmas BIS ieviešanas gaitu.

Sanāksmes materiāli pieejami BVKB tīmekļa vietnes www.bvkb.gov.lv sadaļā “Būvvaldēm” – “Ceturkšņa tikšanās 2018”.

Informāciju sagatavoja:

Egita Diure

Sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: Egita.Diure@bvkb.gov.lv

Tālr.: 67013320