Būvniecības valsts kontroles birojs: mēs rūpējamies, lai būves būtu drošas

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) tika izveidots 2014. gada 1. oktobrī ar mērķi īstenot valsts uzraudzību būvniecības jomā. Valsts uzraudzības funkcijas atjaunošana līdzās pašvaldību būvvalžu lomai bija solis uz mērķtiecīgāku un skrupulozāku uzraudzību, lai būvniecībā nepieļautu tādas kļūdas, kas radītu ievērojamus zaudējumus sabiedrībai. Svarīgi arī, ka pašvaldību un biroja funkcijas nedublējas, katrai institūcijai ir sava atbildības joma un objekti.

Biroja kompetencē ir publisku ēku ekspluatācijas uzraudzība, būvdarbu kontrole un pieņemšana ekspluatācijā, būvvaldes funkcija (atsevišķos gadījumos), būvspeciālistu sertifikācija būvekspertīzes specialitātē, Būvniecības informācijas sistēmas attīstība un atbalsts būvniecības procesa dalībniekiem.

Raugoties uz būvniecības jomas uzraudzībā paveikto valstī kopumā, kā būtiskākie notikumi ir akcentējami normatīvo aktu pilnveide (Būvniecības likums, būvnormatīvi u.c.) un pakāpeniska pāreja uz būvniecības procesa pārvaldību digitālā vidē. Digitāla būvniecības procesa pārvaldība ļaus ievērojami mazināt administratīvo slogu, taupīt laiku un citus resursus, kā arī nodrošināt procesa caurspīdīgumu. 2018. gadā ir digitalizēts būvniecības ieceres saskaņošanas process no idejas līdz būvdarbiem.

Četru gadu laikā kopš Būvniecības valsts kontroles biroja izveides divas svarīgākās jomas – publisko ēku ekspluatācijas uzraudzību un būvdarbu kontroli – raksturo četrciparu skaitļi. Ir veiktas 4367 dažādu objektu ekspluatācijas pābaudes un sagatavots 3681 atzinums. Te jāpiemin, ka Būvniecības valsts kontroles biroja pārziņā ir ap 10 000 publisku ēku. No tām līdz šim biroja būvinspektori ir pārbaudījuši 40%. 2018. gadā prioritāte publisku ēku ekspluatācijas kontrolē bija izglītības iestāžu ēkas. Ekspluatācijas pārbaužu rezultāti liecina arī, ka apmēram 40% objektu ir nepieciešami papildu pasākumi tehniskā stāvokļa uzlabošanai. “Drošība nav stāsts par ēkām, drošība  ir stāsts par cilvēkiem. Ēkas īpašniekam ir būtiska loma drošas ēkas ekspluatācijas nodrošināšanā. Savlaicīgi un sistemātiski uzturēšanas pasākumi ne vien pagarinās ēkas mūža ilgumu, bet arī prasīs mazākus finanšu ieguldījumus”, saka Būvniecības valsts kontroles biroja direktore Svetlana Mjakuškina.

Savukārt būvdarbu kontroles jomā šo gadu laikā ir veiktas 1910 būvdarbu kontroles un ekspluatācijā pieņemti 328 objekti. Vidēji 45% atzinumu būvdarbu kontroles ietvaros nav konstatēti pārkāpumi, un šo gadu laikā atzinumu skaits, kuros nav pārkāpumu, kļūst lielāks. Būvniecības procesa dalībnieki kļūst atbildīgāki un BVKB, īstenojot, “konsultē vispirms” principu, palīdz lietas darīt pareizi. “Konsultē vispirms” ietvaros BVKB īsteno vairākas aktivitātes, tai skaitā pirms būvdarbu kontroles uzsākšanas būvniecības procesa dalībnieki ir aicināti uz sanāksmēm, kurās ir iespēja ne tikai saņemt aktuālu informāciju par normatīvo aktu prasībām un BVKB uzraudzības procesu, bet arī saņemt atbildes uz citiem jautājumiem.

 

Informāciju sagatavoja:

Egita Diure

Sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: Egita.Diure@bvkb.gov.lv

Tālr.: 67013320