Būvniecības ieceri tagad var saskaņot elektroniski visā Latvijā

Parakstot sadarbības līgumu par Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietošanas uzsākšanu Rīgas pašvaldībā 2019. gada 24. janvārī, ir sperts vēl viens nozīmīgs solis būvniecības procesa digitalizācijas virzienā. Lai gan no 2018. gada jūlija Latvijā ir pieejama būvniecības ieceres e-saskaņošana, līdz šim Rīga nebija pievienojusies sistēmai, un būvniecības procesa dalībniekiem e-saskaņošana nebija pieejama Rīgas administratīvajā teritorijā. 

Edmunds Valantis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks: “Latvijas Būvniecības informācijas sistēma ir modernākā starp Baltijas un Ziemeļvalstīm, par kuru atzinīgs novērtējums saņemts gan starptautiskā arēnā, gan no pašmāju būvniekiem un būvvaldēm. Līdz ar Rīgas pašvaldības pievienošanos BIS, visā Latvijas teritorijā ikviens iedzīvotājs savu būvniecības ieceri var saskaņot elektroniski, nodrošinot daudz ātrāku, ērtāku un caurspīdīgāku būvniecības procesu, kā arī informācijas uzkrāšanos vienuviet sistēmā. Vienlaikus būtiski tiek samazināts darba apjoms būvvaldēm, jo būvniecības procesam nepieciešamie dati BIS automātiski tiek iegūti no valsts datu bāzēm.”

“Līdz ar Rīgas pievienošanos Būvniecības informācijas sistēmai varēsim nodrošināt būvniecības ieceres e-saskaņošanu vēl lielākam klientu lokam. Gada nogalē izsniegtā pirmā digitālā būvatļauja uzskatāmi parādīja, cik liels var būt laika un citu resursu ietaupījums, veicot būvniecības dokumentu pārvaldību e-vidē. Grozījumi Būvniecības likumā, kas šobrīd Saeimā ir izskatīti otrajā lasījumā, pieliks punktu duālai sistēmai (papīra un elektroniski), nodrošinot sabiedrību ar caurskatāmāku, ātrāku, un ērtāku būvniecības procesa pārvaldību,” saka Būvniecības valsts kontroles biroja direktore Svetlana Mjakuškina.

Kopējais būvniecības lietu skaits BIS 2018. gada laikā ir pieaudzis par 52% (no 47 767 gada sākumā  līdz 72 530 gada beigās). Sistēmas lietotāju skaits ir pieaudzis par 26% (no 13 375 līdz 16 885). Būvniecības informācijas sistēmā joprojām nepārtraukti notiek pilnveides darbi: sistēma tiek pielāgota grozījumiem normatīvajos aktos (Ēku būvnoteikumi, Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi, Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības u.c.), 2018. gadā ir ieviesta klientu atbalsta sistēma, pilnveidota e-parakstīšanas funkcionalitāte un citi darbi. Vairāku pašvaldību būvvaldes un citi sadarbības partneri sniedza lielu ieguldījumu sistēmas pilnveides procesā. Sistēmas lietošanas lielākie ieguvumi ir administratīvā sloga samazinājums, caurskatāmība, uzticamība, drošība, ātrums un ērtums.

Sadarbības līgumā par būvniecības informācijas sistēmas lietošanu starp Būvniecības valsts kontroles biroju un Rīgas pilsētas pašvaldību ir noteikta kārtība, kādā pašvaldība lieto www.bis.gov.lv, lai izpildītu Būvniecības likumā un uz tā pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos noteiktās funkcijas un uzdevumus. 

Būvniecības valsts kontroles birojs ir sistēmas pārzinis no 2017. gada 1. janvāra. BIS darbību nosaka 2015. gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”.

Informāciju sagatavoja:
Egita Diure, sabiedrisko attiecību speciāliste 
E-pasts: Egita.Diure@bvkb.gov.lv 
Tālr.: 67013320, 26559000