Būvniecības ieceres e-saskaņošana atvieglo dokumentu vadību būvniecības procesā

Raksturojot būvniecības ieceres e-saskaņošanas ieviešanu 2018. gadā, Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) vēlas izcelt Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) ieguvumus un aicināt būvniecības procesa dalībniekus izmantot to. E-saskaņošanas izstrāde tika sākta pirms gada. Ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu 2017. gadā 30. novembrī tika uzsākts projekts “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība 1.kārta”. BVKB ir izveidojis infografiku, kas raksturo sistēmu, un īsi, kodolīgi skaidro, kā uzsākt BIS lietošanu. Lielākie ieguvumi no darba sistēmā ir uzticamība, datu atkalizmantošana, drošība, caurspīdīgums, ātrums, ērtums un administratīvā sloga samazinājums.

Šobrīd BIS ir izveidots vairāk kā 67 tūkstoši būvniecības lietu (40% pieaugums no 2018. gada sākuma), BIS lietotāju skaits ir vairāk kā 16 tūkstoši (19% pieaugums no 2018. gada sākuma). Vērtējot šos skaitļus, var droši apgalvot, ka pieaug sistēmas lietotāju skaits. BIS strādā visas būvvaldes, izņemot Rīgas būvvaldi, ir noslēgti līgumi ar 102 tehnisko noteikumu izdevējiem par sistēmas izmantošanu. Tas nozīmē, ka būvniecības ieceres iesniedzējam BIS ir iespējams gan vienlaikus saskaņot dokumentus ar vairākiem tehnisko noteikumu izdevējiem (inženiertīklu turētājiem), tādiem kā AS “Sadales tīkls” un citiem, gan elektroniski iesniegt dokumentus būvvaldē.

“Nodrošinot būvniecības procesa dokumentu reģistrēšanu un pārvaldību Būvniecības informācijas sistēmā, būvniecības ierosinātājiem ievērojami samazinās dokumentu saskaņošanai patērētais laiks. Līdz ar to ir svarīgi pilnībā pāriet uz elektronisku dokumentu apriti. Grozījumi Būvniecības likumā pieliks punktu duālai sistēmai (papīra un elektroniskais formāts), nodrošinot sabiedrību ar caurspīdīgāku, ātrāku, un ērtāku būvniecības procesa pārvaldību,” skaidro BVKB direktore Svetlana Mjakuškina.

BIS pilnveidošanas darbs turpinās joprojām nolūkā nodrošināt pilnībā digitālu būvniecības procesa pārvaldību (iecere, būvniecība, ekspluatācija), kur visi uz būvi attiecināmie dati būtu vienuviet – kā «digitālajā būves dokumentu plauktā». Nākamais solis ir elektroniska dokumentu aprite būvdarbu kontroles jomā – elektroniskais būvdarbu žurnāls – un citi uzlabojumi, kas tiks realizēti 2019. gada pirmajā pusē.

Būvniecības valsts kontroles birojs ir BIS sistēmas pārzinis no 2017. gada 1. janvāra. BIS darbību nosaka Ministru kabineta noteikumi “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”.

Informāciju sagatavoja:

Egita Diure, sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: Egita.Diure@bvkb.gov.lv, tālr.: 67013320, 26559000