Aptauja "Būvniecības pakalpojumu kvalitātes indekss"

Ekonomikas ministrija veic būvniecības nozares pakalpojumu kvalitātes mērījumu, lai izzinātu nozares dalībnieku viedokli, apkopotu secinājumus un izstrādātu pamatotus uzlabojumus būvniecības regulējumam, tādējādi veicinot būvniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu. Publiskā iepirkuma ietvaros būvniecības nozares dalībnieku aptauju veic SIA “Jaunrades laboratorija”. 

Ekonomikas ministrijas vārdā aicinām sniegt viedokli SIA “Jaunrades laboratorija” par būvniecības pakalpojumu kvalitāti. Tiešsaistes aptaujas anketā lūdzam norādīt saņemtos un sniegtos būvniecības pakalpojumus un apmierinātību ar pakalpojumu sniedzējiem, un dažādiem ar pakalpojumu kvalitāti saistītiem aspektiem (termiņi, būvdarbu veicēju attieksme u.tml.). Aptaujas rezultāti tiks izmantoti, lai veidotu informatīvu atskaiti un izstrādātu 2018. gada Latvijas Būvniecības nozares kvalitātes indeksu. Jūsu sniegtā informācija tiks izmantota tikai pētījuma nolūkos un netiks publiskota. Aicinām aptaujas anketu aizpildīt līdz 2018. gada 3. decembrim. Apjaujas anketa ir pieejama šajā saitē

Ja nepieciešams vairāk informācijas par šo projektu, aicinām sazinieties ar SIA “Jaunrades laboratorija” pārstāvi Robertu Cerusu (Roberts.Ceruss@jaunradeslab.lv vai pasts@jaunradeslab.lv) vai Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas departamenta vecāko eksperti Inesi Rostoku (Inese.Rostoka@em.gov.lv).