2/3 BIS klientu ir apmierināti jaunajiem e-pakalpojumiem

Lai novērtētu Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietotāju apmierinātību ar e-pakalpojumiem, kas tika ieviesti pēc 2018. gada 1. septembra, Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) šī gada augustā veicis tiešsaistes klientu aptauju.

Kopumā aptaujā iesaistīti 296 jaunizveidotās funkcionalitātes lietotāji, kuri izmantojuši BIS e-pakalpojumus pēc 2018. gada 1. septembra, piemēram, pieprasījuši tehniskos noteikumus BIS, sagatavojuši būvniecības ieceres iesniegumu un iesnieguši projektēšanas nosacījumu izpildes iesniegumu.

59% gadījumu izmantotie e-pakalpojumi novērtēti kā lietotājam draudzīgi. Par visdraudzīgākajiem BIS e-pakalpojumiem atzīti: būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegums, tehnisko noteikumu pieprasījums un projektēšanas nosacījumu izpildes iesniegums.

Kopš pagājušā gada 1. septembra kopumā BIS uzsākti 20259 e-pakalpojumi. Vispieprasītākie no tiem bijuši tehnisko noteikumu pieprasījumi (16210), pilnvarošana vai deleģēšana (2829), būvniecības iesniegumi (446), apliecinājuma kartes (151), kā arī paskaidrojuma raksti (146) ēkām.

Pēc palīdzības e-pakalpojumu lietošanā aptaujas dalībnieki vērsās BIS atbalsta dienestā, kuru atzinīgi novērtē. Daļa klientu atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem pakalpojumu saņemšanā meklēja citur, piemēram, BVKB YouTube kanālā, kurā ievietoti BIS apmācību video, vai lasot BIS rokasgrāmatu.

BIS klientu apmierinātības aptauja norisinājās no 13. augusta līdz 2. septembrim BVKB īstenotā ERAF projekta "Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)" ietvaros (vienošanās Nr.2.2.1.1/17/I/021). Aptauja veikta ar mērķi apkopot BIS lietotāju viedokli par BIS pieejamajiem e-pakalpojumiem, lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un BIS funkcionalitāti.

Informāciju sagatavoja:
Jūlija Eizenberga, BVKB sadarbības projektu koordinatore
E-pasts: Julija.Eizenberga@bvkb.gov.lv, tel. 67013327