20. decembrī notiks ceturkšņa tikšanās pašvaldību būvvaldēm

 

Informējam, ka Būvniecības valsts kontroles birojs 2017.gada 20.decembrī, plkst.10.00 organizē šī gada pēdējo pašvaldību būvvalžu ceturkšņa sanāksmi.

 

Par dalību sanāksmē un būvvaldes deleģēto pārstāvi (-jiem)(ne vairāk kā 2 pārstāvji no vienas būvvaldes), norādot būvvaldes pārstāvja vārdu, uzvārdu un ieņemamo amatu, lūdzam informēt līdz šā gada 15.decembrim uz elektroniskā pasta adresi: Jolanta.Ansmite@bvkb.gov.lv

 Sanāksme notiks biroja 1.stāva zālē, K.Valdemāra ielā 157, Rīgā. 

Dienas kārtība pieejama šeit.