BVKB kontakti

Vadība
Vadība
Direktore
Svetlana Mjakuškina
6701 3350
228. kab.
svetlana.mjakuskina@bvkb.gov.lv
1
Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļa
Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļa
Nodaļas vadītāja
Maija Kavosa
6701 3346
320. kab.
maija.kavosa@bvkb.gov.lv
0
Kontroles departaments
Būvdarbu kontroles nodaļa
Iestādes direktora vietnieks, departamenta direktors
Māris Demme
6701 3322
228. kab.
maris.demme@bvkb.gov.lv
1
Nodaļas vadītājs
Jānis Palamarčuks
6701 3315
328. kab.
janis.palamarcuks@bvkb.gov.lv
0
Būvinspektors
Nauris Asarītis
6701 3324
321. Kab.
nauris.asaritis@bvkb.gov.lv
0
Būvinspektors
Voldemārs Ēvele
6701 3363
315. kab.
voldemars.evele@bvkb.gov.lv
0
Būvinspektors
Māris Bernāns
6701 3334
-
maris.bernans@bvkb.gov.lv
0
Būvinspektors
Oskars Sūnaitis
6701 3300
315. kab.
oskars.sunaitis@bvkb.gov.lv
0
Būvinspektors
Juris Kozuliņš
6701 3332
315. kab.
Juris.Kozulins@bvkb.gov.lv
0
Juriskonsults
Armands Jaščenoks
6701 3338
314. kab.
armands.jascenoks@bvkb.gov.lv
0
Inspektore
Ligita Būmane
6701 3334
315. kab.
ligita.bumane@bvkb.gov.lv
0
Inspektors
Raivis Zonenbergs
6701 3335
315. kab.
raivis.zonenbergs@bvkb.gov.lv
0
Būvju ekspluatācijas uzraudzības nodaļa
Nodaļas vadītāja
Kristīne Griga
6701 3309
304B. kab.
kristine.griga@bvkb.gov.lv
0
Būvinspektors
Inesis Grūbe
6701 3329
321. kab.
Inesis.Grube@bvkb.gov.lv
0
Būvinspektors
Jānis Pelēķis
6701 3326
321. kab.
janis.pelekis@bvkb.gov.lv
0
Būvinspektore
Daina Navenicka
6701 3341
321. kab.
daina.navenicka@bvkb.gov.lv
0
Būvinspektore
Inga Janeliukšte
6701 3331
321. kab.
inga.janeliukste@bvkb.gov.lv
0
Būvinspektore
Inese Linde
6701 3362
321. kab.
inese.linde@bvkb.gov.lv
0
Juriskonsulte
Inese Auniņa
6701 3307
306. kab.
inese.aunina@bvkb.gov.lv
0
Juriskonsults
Agris Rozentālbergs
6701 3329
306. kab.
agris.rozentalbergs@bvkb.gov.lv
0
Inspektors
Ralfs Kārkliņš
6701 3342
321. kab.
ralfs.karklins@bvkb.gov.lv
0
Inspektors
Imants Kasparāns
6701 3325
321. kab.
imants.kasparans@bvkb.gov.lv
0
Inspektors
Matīss Makejevs
6701 3323
321. kab.
matiss.makejevs@bvkb.gov.lv
0
Inženiertehniskā nodaļa
Arhitekts
Guna Smilga
6701 3353
318. kab.
guna.smilga@bvkb.gov.lv
0
Vecākais eksperts
Oskars Caune
6701 3352
319A. kab.
oskars.caune@bvkb.gov.lv
0
Vecākais eksperts
Aldis Kuks
6701 3336
319A. kab.
aldis.kuks@bvkb.gov.lv
0
Vecākais eksperts
Raimonds Vītiņš
6701 3339
319A. kab
raimonds.vitins@bvkb.gov.lv
0
Vecākais eksperts
Juris Karss
6701 3306
319A. kab.
juris.karss@bvkb.gov.lv
0
Vecākais eksperts
Nataļja Beļska
6701 3317
318. kab.
natalja.belska@bvkb.gov.lv
0
Vecākais eksperts
Raimonds Vite
6701 3344
321. kab.
raimonds.vite@bvkb.gov.lv
0
Vecākais eksperts
Pēteris Gode
6701 3345
307. kab.
Peteris.Gode@bvkb.gov.lv
0
Juridiskā nodaļa
Juridiskā nodaļa
Nodaļas vadītāja
Kristīne Vīksne
6701 3370
213. kab.
Kristine.Viksne@bvkb.gov.lv
0
Vecākais juriskonsults
Ivars Delveris
6701 3367
213. kab.
Ivars.Delveris@bvkb.gov.lv
0
Vecākā juriskonsulte
Liene Putnika
6701 3366
213. kab.
Liene.Putnika@bvkb.gov.lv
0
Vecākā juriskonsulte
Jolanta Anšmite
6701 3314
213. kab.
Jolanta.Ansmite@bvkb.gov.lv
0
Vecākā juriskonsulte
Svetlana Prokopova
6701 3365
213. kab.
Svetlana.Prokopova@bvkb.gov.lv
0
Būvniecības informācijas sistēmas departaments
Būvniecības informācijas sistēmas attīstības nodaļa
Iestādes direktora vietnieks, departamenta direktors
Uldis Jansons
6701 3310
230. kab.
uldis.jansons@bvkb.gov.lv
1
Nodaļas vadītājs
Iļja Zapoļskihs
6701 3308
215. kab.
Ilja.Zapolskihs@bvkb.gov.lv
0
E-pakalpojumu vadītājs
Rasa Atauga
6701 3319
214. kab.
Rasa.Atauga@bvkb.gov.lv
0
Sistēmu analītiķis
Aleksandrs Zommers
6701 3348
217. kab.
Aleksandrs.Zommers@bvkb.gov.lv
0
ERAF projekta koordinators
Kristīne Blūma
6701 3361
214. kab.
Kristine.Bluma@bvkb.gov.lv
0
Pakalpojumu vadītājs
Viesturs Zellis
6701 3360
214. kab.
Viesturs.Zellis@bvkb.gov.lv
0
Pakalpojumu vadītājs
Viesturs Duša
6701 3316
217. kab.
Viesturs.Dusa@bvkb.gov.lv
0
ERAF projekta vadītāja
Aija Vule
6701 3311
214.
aija.vule@bvkb.gov.lv
0
Būvniecības informācijas sistēmas reģistru nodaļa
Nodaļas vadītājs
Iveta Putne
6701 3368
229. kab.
Iveta.Putne@bvkb.gov.lv
0
Informācijas vadības speciāliste
Gunta Ancāne
6701 3305
229. kab.
Gunta.Ancane@bvkb.gov.lv
0
Informācijas vadības speciāliste
Gunta Lazdāne
6701 3328
229. kab.
Gunta.Lazdane@bvkb.gov.lv
0
Informācijas vadības speciāliste
Jana Gribuste
6701 3369
229.
jana.gribuste@bvkb.gov.lv
0
Plānošanas, analīzes un iekšējās kontroles nodaļa
Plānošanas, analīzes un iekšējās kontroles nodaļa
Nodaļas vadītāja
Kristīne Brenca
6701 3340
206. kab.
Kristine.Brenca@bvkb.gov.lv
0
Iekšējās kontroles speciāliste
Renāte Bogdāne
6701 3312
206. kab.
Renate.Bogdane@bvkb.gov.lv
0
Finanšu analītiķe
Guna Eglāja
6701 3337
206. kab.
Guna.Eglaja@bvkb.gov.lv
0
Datu analītiķe
Sigita Busule
6701 3325
206. kab.
Sigita.Busule@bvkb.gov.lv
0
Administratīvā nodaļa
Administratīvā nodaļa
Nodaļas vadītāja
Sanda Putirska
6701 3351
97. kab.
Sanda.Putirska@bvkb.gov.lv
0
Iepirkumu un apgādes speciāliste
Ilze Rasuma
6701 3303
97. kab.
97. kab.
0
Personāla speciāliste
Salomeja Zitāne
6701 3304
327. kab.
Salomeja.Zitane@bvkb.gov.lv
0
Lietvede
Sandra Ose
6701 3302
97. kab.
Sandra.Ose@bvkb.gov.lv
0
Lietvede
Ilze Galviņa
6701 3313
97. kab.
Ilze.Galvina@bvkb.gov.lv
0
Lietvede-arhivāre
Ginta Voitkeviča-Balule
6701 3318
97. kab.
Ginta.Voitkevica-Balule@bvkb.gov.lv
0
Tehniskais speciālists
Ilmārs Ziediņš
2659 8771
97. kab.
Ilmars.Ziedins@bvkb.gov.lv
0
Sabiedrisko attiecību sektors
Sabiedrisko attiecību sektors
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Egita Diure
6701 3320
213.
egita.diure@bvkb.gov.lv
0