Vidējais īpatnējais apkures patēriņš

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 16. punktu Būvniecības valsts kontroles birojs reizi gadā līdz 1. martam publicē statistiski noteiktus energoefektivitātes rādītājus apkures patēriņam.

 

Vidējais īpatnējais patēriņš 2018.gadā (dati uz 2019. gada 1.martu)

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas:

• Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās –  136,83 kWh/ m2 gadā

Biroja ēkas un izglītības iestādes:

• Biroja ēkās – 118,61 kWh/m2 gadā

• Izglītības iestādēs – 157,34 kWh/m2 gadā

 

Vidējais īpatnējais patēriņš 2017. gadā (dati uz 2018. gada 1.martu)

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

  • Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās –  130,28 kWh/ m2 gadā

Biroja ēkas un izglītības iestādes

  • Biroja ēkās – 115,63 kWh/m2 gadā
  • Izglītības iestādēs – 154,13 kWh/m2 gadā

 

Vidējais īpatnējais patēriņš 2016.gadā (dati uz 2017. gada 1.martu)

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

  • Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās –  139,34  kWh/ m2 gadā

Biroja ēkas un izglītības iestādes

  • Biroja ēkās – 134,02 kWh/m2 gadā
  • Izglītības iestādēs – 162,29 kWh/m2 gadā