Seminārs par jaunu funkcionalitāti Būvniecības informācijas sistēmā projektētājiem, ieceres iesniedzējiem

×

Statusa ziņojums

Šai formā ir saņemts maksimālais pieteikumu skaits.

2018. gada 26.junijā notiks seminārs projektētājiem un ieceres ierosinātājiem par Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk tekstā – BIS) uzlaboto funkcionalitāti “Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšana un saskaņošana”.

Semināra norises vieta un laiks: Rīga, Ekonomikas ministrija, Brīvības iela 55, 224.telpa, no pl.10:00 līdz 13:00.

Pieteikties iespējams, aizpildot pieteikuma formu zemāk. Tā kā vietu skaits ir ierobežots, aicinām pieteikumu iesniegt laikus.

Papildus klātienes formātam tiks nodrošināta iespēja noskatīties semināra video translāciju BIS portālā attālināti. Tiešraides saite tiks publicēta Būvniecības valsts kontroles biroja tīmekļa vietnē un BIS portālā pirms semināra.

Darba kārtībā:

1. Vispārīgā daļa;
2. Ieceres iesnieguma izveidošana;
3. Tehnisko noteikumu pieprasīšana un saņemšana;
4. Būvniecības ieceres dokumentācijas(projekta) izveidošana;
5. Ieceres dokumentācijas (projekta) skaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējiem;
6. Ieceres iesniegšana būvvaldē;
7. PN un BUN nosacījumu izpilde;
8. Izmaiņas būvatļaujā un ieceres dokumentācijā (projektā).