Pieņemtie lēmumi un noslēgtie līgumi

Iepirkuma identifikācijas Nr.BVKB – 2017-2-3.1-17

Iepirkuma priekšmets: "Viena jauna vieglā automobiļa iegāde"

Lēmums

Līgums

_____________________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2017/2-3.1-16/ERAF

Iepirkuma priekšmets: „Būvniecības informācijas sistēmas uzturēšana un pilnveidošana projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” ietvaros”

Līgums

Vienošanās Nr.1 

Vienošanās Nr.2 

Vienošanās Nr.3

Vienošanās Nr.4

Vienošanās Nr.5

__________________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB - 2017-2-3.1-9

Iepirkuma priekšmets: “Degvielas iegāde pretendenta degvielas uzpildes stacijās Būvniecības valsts kontroles biroja transportlīdzekļiem”

Lēmums

Līgums

___________________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2016/2-1.2-37
Iepirkuma priekšmets
: “Kafijas paužu nodrošināšana Būvniecības valsts kontroles biroja vajadzībām”

Lēmums

___________________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2016/2-1.2-27
Iepirkuma priekšmets: "Būvniecības valsts kontroles birojam nepieciešamo mērinstrumentu iegāde"

Lēmums
Līgums

_____________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2016/2-1.2-26
Iepirkuma priekšmets: "Konferences norises nodrošināšanas pakalpojumi"

Lēmums
Līgums

_____________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2016/2-1.2-21
Iepirkuma priekšmets: "Komunikācijas pasākumu un publicitātes nodrošināšana Būvniecības valsts kontroles birojam"

Lēmums
Līgums, līguma grozījumi

_____________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2016/2-1.2-16
Iepirkuma priekšmets: "Ekspertu pakalpojumi būvspeciālistu eksaminācijas nodrošināšanai būvekspertīzes darbības sfērās"

Lēmums
Nolsēgtie līgumi:
Nr.2-1.1-2016-44
Nr.2-1.1-2016-49
Nr.2-1.1-2016-51
Nr.2-1.1-2016-52
Nr.2-1.1-2016-53
Nr.2-1.1-2016-54
Nr.2-1.1-2016-55

_____________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2016/2-1.2-14
Iepirkuma priekšmets: "Būvniecības nedēļas pasākumu norises nodrošināšanas pakalpojumi"

Lēmums
Līgums

_____________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2016/2-1.2-11
Iepirkuma priekšmets: "Ekspertu pakalpojumi būvspeciālistu eksaminācijas nodrošināšanai būvekspertīzes darbības sfērās"

Lēmums
Līgums

_____________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2016/2-1.2-10
Iepirkuma priekšmets: "Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana"

Lēmums
Līgums

_____________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2015/30-2.1/54
Iepirkuma priekšmets: "Ekspertu pakalojumi būvspeciālitu eksaminācijas nodrošināšanai"

Lēmums
Līgums

_____________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2015-30-2.1/43
Iepirkuma priekšmets: "Būvniecības valsts kontroles birojam nepieciešamās programmatūras iegāde"

Lēmums
Līgums

_____________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2015/30-2.1/18
Iepirkuma līguma priekšmets: "Būvju ģeometrisko parametru monitoringa iekārtu un programmatūras iegāde"

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

_____________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2015/30-2.1/14
Iepirkuma līguma priekšmets: "Metāla analīzes un pārbaudes iekārtu piegāde Būvniecības valsts kontroles biroja vajadzībām"

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

_____________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2015/30-2.1/13
Iepirkuma līguma priekšmets: “Vizuālās pārbaudes un filmēšanas aprīkojuma piegāde Būvniecības valsts kontroles biroja vajadzībām”

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

_____________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2015-30-2.1/12
Iepirkuma līguma priekšmets: "Būvniecības valsts kontroles biroja būvinspektoru kontroles aprīkojuma piegāde"

Lēmums
Līgums

_____________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2015/30-2.1/21
Iepirkuma priekšmets: "Mēbeļu izgatavošana un piegāde Būvniecības valsts kontroles biroja telpu aprīkošanai"

Lēmums
Līgums

_____________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2015/30-2.1/16
Iepirkuma priekšmets: "Konferences norises nodrošināšanas pakalpojumi"

Lēmums
Līgums

_____________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2015/30-2.1/11
Iepirkuma līguma priekšmets: "Nepieciešamo pakalojumu nodrošināšana Būvniecības valsts kontroles biroja organizētajiem komandējumiem"

Lēmums
Līgums

_____________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2015/30-2.1/8
Iepirkuma līguma priekšmets: "Individuālo darba aizsardzības līdzekļu iegāde Būvniecības valsts kontroles biroja darbiniekiem"

Lēmums
Līgums

_____________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2015/30-2.1/9
Iepirkuma līguma priekšmets: "Degvielas iegāde pretendenta degvielas uzpildes stacijās Būvniecības valsts kontroles biroja transportlīdzekļiem"

Lēmums
Līgums

_____________________________________________________________

Iepirkuma numurs: BVKB 2015/2-6/23
Iepirkuma līguma priekšmets: "Komunikācijas pasākumu un publicitātes nodrošināšana Būvniecības valsts kontroles birojam”
Paziņojums par iepirkuma "Komunikācijas pasākumu un publicitātes nodrošināšana Būvniecības valsts kontroles birojam” rezultātiem
Līgums
Līguma grozījumi Nr.1