Informatīvie paziņojumi par iepirkuma procedūrām

Iepriekšējs informatīvais paziņojums par līgumu Būvniecības informācijas sistēmas uzturēšana un pilnveidošana projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” ietvaros (72262000-9)

Paredzamais paziņojuma par līgumu publicēšanas datums - sākot no 23.06.2017.

Paredzamais līguma darbības laiks: 36 mēneši

Papildinformācija