Informatīvie paziņojumi par iepirkuma procedūrām

Būvniecības informācijas sistēmas apmācības

Tehniskā specifikācija 15.08.2019.

---------------------------------------

Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (2.kārta)

Tehniskās specifikācijas projekts 12.07.2019.

----------------------------------------

Vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes (VEDLUB) izstrāde

Iepirkums elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) pozīcijā CI110P.80.20 "Uz PostgreSQL, .Net, ElasticSearch, WebServices balstītas programmatūras izstrāde un pilnveidošana" 

Darba uzdevums 27.05.2019.

----------------------------------------

Būvniecības informācijas sistēmas lietotāju atbalsta sistēmas pilnveidošana un uzturēšana

Iepirkums elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) pozīcijā CI110.P1.2. "Helpdesk moduļa Jama programmatūras pakalpojumi (ieviešana, atbalsts un konsultācijas"

Darba uzdevums 11.03.2019.

_______________________________________________

Aizsargātā lietotāja datu sistēmas izstrāde

Iepirkums elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) pozīcijā CI110P.72.7

Darba uzdevums 02.11.2018.

________________________________________________

Būvniecības informācijas sistēmas drošības audita (testēšanas) nodrošināšana

Iepirkums elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) pozīcijā CI110P.75.5 “Sistēmas(u) informācijas drošības pārvaldības novērtēšanas un drošības testēšana”

Darba uzdevums 10.10.2018.

_________________________________________________

Programmatūras izstrādes un ieviešanas projektu kvalitātes kontroles un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana

Iepirkums elektroniskājā iepirkumu sistēmā (EIS) pozīcija CI110P.77.2. "Programmatūras izstrādes un ieviešanas projektu kvalitātes kontroles un atbalsta pakalpojumi atbilstoši ūdenskrituma vai iteratīvajai metodikai, izmantojot programmatūras izstrādes cikla atbalsta programmatūru."

Darba uzdevums

_________________________________________________

Atklāts konkurss „Būvniecības informācijas sistēmas uzturēšana un pilnveidošana projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” ietvaros”

Identifikācijas Nr. BVKB 2017/2-3.1-16/ERAF

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017.gada 19.jūlijs plkst.11:00.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Vispārīgās vienošanās projekts

Vispārīgā vienošanās:

Vienošanās par BIS uzturēšanu un pilnveidi

Grozījumi Nr.1

Grozījumi Nr.2

Grozījumi Nr.3

Grozījumi Nr.4

Vienošanās Nr.1

Vienošanās Nr.2

Vienošanās Nr.3

Vienošanās Nr.4

Vienošanās Nr.5

Vienošanās pie vienošanās nr.5

Vienošanās Nr.6

Vienošanās Nr.7

Vienošanās Nr.8

Vienošanās Nr.9

Vienošanās Nr.10, vienošanās Nr.10 grozījumi

Vienošanās Nr.11

Vienošanās Nr.12

Vienošanās Nr.13

Vienošanās Nr.14

Vienošanās Nr.15

Vienošanās Nr.16

Vienošanās Nr.17

Vienošanās Nr.18

Vienošanās Nr.19

Vienošanās Nr.20

Vienošanās Nr.21

Vienošanās Nr.22

Vienošanās Nr.23

Vienošanās nr.24

Vienošanās Nr.25

Vienošanās Nr.26

Vienošanās Nr.27

Vienošanās Nr.28

Vienošanās Nr.29

Vienošanās Nr.30

Vienošanās Nr.31

Vienošanās Nr.32

Vienošanās Nr.34

Vienošanās Nr. 35

Vienošanās Nr.36

Vienošanās Nr.37

Vienošanās Nr.38

Tehniskā specifikācija  (Pielikums pie vienošanās)

Iepirkuma procedūras ziņojums

________________________________________________

Iepriekšējs informatīvais paziņojums par līgumu Būvniecības informācijas sistēmas uzturēšana un pilnveidošana projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” ietvaros (72262000-9)

Papildinformācija