Informatīvie paziņojumi par iepirkuma procedūrām

Atklāts konkurss „Būvniecības informācijas sistēmas uzturēšana un pilnveidošana projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” ietvaros”

Identifikācijas Nr. BVKB 2017/2-3.1-16/ERAF

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017.gada 19.jūlijs plkst.11:00.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Vispārīgās vienošanās projekts

PAZIŅOJUMS!

Sakarā ar to, ka Iepirkumu uzraudzības birojā ir iesniegti iesniegumi par atklāta konkursa „Būvniecības informācijas sistēmas uzturēšana un pilnveidošana projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” ietvaros” nolikumu, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.panta septītajā daļā un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14.punktā noteiktajam, pasūtītājs informē, ka nolikumā un paziņojumā par iepirkuma līgumu noteiktā  piedāvājumu  atvēršanas sanāksme ir atcelta, līdz ar to iesniegtie piedāvājumi netiks atvērti noteiktajā laikā.

Pēc Iepirkuma uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pasūtītājs rīkosies atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14.punktā noteiktajai kārtībai.

 

________________________________________________

Iepriekšējs informatīvais paziņojums par līgumu Būvniecības informācijas sistēmas uzturēšana un pilnveidošana projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” ietvaros (72262000-9)

Papildinformācija