Ieinteresētās puses

BVKB nodrošina būvspeciālistu kompetences novērtēšanas atbilstību gan normatīvajiem aktiem, gan nacionālajiem un starptautiskajiem standartiem, gan būvniecības nozares vajadzībām. Tādēļ sertifikācijas procesa izstrādāšanā, realizēšanā un uzturēšanā tiek iesaistītas organizācijas, kas ir būtiski ieinteresētas būvspeciālistu sertifikācijā  ekspertīzes specialitātē.

BVKB ir identificējis šādas sertifikācijas procesos būtiski ieinteresētās puses:

Ieinteresētā puse

Organizācija

Līdzdalība

Izglītības iestādes

Rīgas Tehniskā universitāte

Caurskata un saskaņo sertificēšanas shēmu. Sniedz priekšlikumus eksaminācijas procesa pilnveidošanai. Saskaņo eksaminācijas jautājumus.

Būvniecības politikas veidotāji

LR Ekonomikas ministrija

Caurskata un saskaņo sertificēšanas shēmu. Kontrolē sertifikācijas procesu atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Sertificēto speciālistu darba devēji

Latvijas Darba devēju konfederācija

Caurskata un saskaņo sertificēšanas shēmu un eksaminācijas jautājumus.

Pašvaldības

Latvijas Pašvaldību savienība

Caurskata un saskaņo sertificēšanas shēmu eksaminācijas jautājumus.

Sertifikācijas institūcija

Būvniecības valsts kontroles birojs

 

Lai nepārtraukti pilnveidotu sertifikācijas procesus, BVKB sadarbojas arī ar būvniecības nozares nevalstiskajām organizācijām un valsts institūcijām.