Eksāmenu grafiks

Ar plānoto eksāmenu grafiku iepazīties iespējams šeit.