Darbinieku apliecība

BVKB darbinieka apliecībā ir iekļauta šāda informācija:

  1. iestādes nosaukums;
  2. darbinieka struktūrvienība un amats;
  3. darbinieka vārds, uzvārds un personas kods;
  4. darbinieka fotogrāfija;
  5. reģistrācijas numurs būvinspektoru reģistrā;
  6. darbinieka apliecības izsniegšanas datums un numurs.

 

Apliecības paraugs