Ceturkšņa tikšanās 2018

Šā gada 6.aprīlī Būvniecības valsts kontroles birojs organizē pirmo ceturkšņa tikšanos pašvaldību būvvaldēm.

Sanāksmes pirmajā daļā Valsts zemes dienests informēs par sadarbību ar būvvaldēm un Latvijas Apdrošinātāju asociācija par apdrošināšanas aizsardzību, spēkā esību un prasību izpildi. 

Sanāksmes otrajā diskusiju daļā Ekonomikas ministrija informēs par jauno būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības normatīvo regulējumu, Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija „Latvijas standarts” par būvniecības standartu aktualitātēm, savukārt Būvniecības valsts kontroles birojs par BIS izstrādes gaitu.